Ana Sayfa Eczacılık Eczane Açılış, Devir ve Nakil İşlemleri Rehberi

Eczane Açılış, Devir ve Nakil İşlemleri Rehberi

31 Mayıs 2012’de güncellenen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ve 12 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında yönetmelik eczane açılış, devir ve nakil işlemlerinde meslektaşlarımıza mezuniyet yıllarına ve daha önceki yaptığı işlemlere (devir,nakil,kapanış) göre farklı haklar vermiştir.

Hazırladığımız bu rehber ile yıllar ve değişen durumlara göre eczacılarımızın eczane açılış, devir ve nakil hakları tablo ve sunum içeren bir rehber haline getirilerek, yapacakları işlemlerde daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hangi haklara sahip oldukları hakkında üyelerimize ve meslektaşlarımıza bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Sendikamızca hazırlanan rehber aşağıda yer almakta olup bilgilerinize sunarız. TEİS YÖNETİM KURULU

(ÖNEMLİ HATIRLATMA :Bu tabloda yer alan haklar; en son yayınlanan kanun ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Eczanelerin açılış, devir, nakil ve ruhsat iptali işlemleri valilikler/il sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilmekte olup Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in “Ruhsatname Düzenlenmesi” başlıklı 12’nci maddesi üçüncü fıkrasına istinaden ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar kurum tarafından çözümlenir. )

Tablo için tıklayınız…

Sunum için tıklayınız…