Ana Sayfa Eczacılık Eczacılık fakültesi ve kontenjan sayısı artıyor, işsizlik de artıyor!

Eczacılık fakültesi ve kontenjan sayısı artıyor, işsizlik de artıyor!

Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarını da çok yakından ilgilendiren Torba Yasa Teklifi TBMM’ye sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifte sağlık çalışanlarının emekli maaşını artıran 4.Maddede hekim ve diş hekimlerine yer verilirken, kamu eczacılarımız bu kapsama alınmadı. Yüce meclisimizin almış olduğu karara saygı duyuyoruz. Fakat Ankara Eczacı Odası olarak kamu eczacılarımızın hak ettikleri emeklilik düzenlemesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Eczacılık fakültesi ve kontenjan sayısı artıyor, işsizlik de artıyor!

Son dönemlerde eczacılık alanında yaşanan en önemli sorunlardan biri, eczacılık fakültesi kontenjanları ve sayılarındaki artıştır.

En son bilgilere göre 60’a yakın eczacılık fakültesi var ve bu fakültelerden 37 kadarı aktif olarak öğrenci alımı yapıyor. ÖSYM’nin son verilerine göre bu sene 2 bin 618 öğrencimiz eczacılık fakültelerinden mezun oldu ve bu durum mezun olan arkadaşlarımızın işsizlik problemi ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Eczacılık fakültelerinin sayısının artması ise verilen eğitimin kalitesini azaltıyor. Şuan eğitim veren bazı eczacılık fakültelerimizdeki dekanların eczacılık fakültesi mezunu olmadığını biliyoruz. Yine fakülte sayısının fazla olması nedeni ile eczacılık fakültesi mezunu olmayan öğretim üyeleri ders veriyor. Bu durum da verilen eğitimin kalitesinin azalmasına ve eğitim seviyesinin düşmesine neden oluyor.

“Yardımcı Eczacılık” zorunluluğu hem yeni mezunları hem serbest eczacıları zora sokuyor

Yine eczacılık fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımıza “Yardımcı Eczacılık” zorunluluğu getirildi. Bu uygulamaya göre, yeni mezun eczacılar serbest eczane açabilmek için bir yıl süre ile yardımcı eczacılık yapmak zorunda bırakılıyor.

Bu durum bazı sorunlara neden oluyor;

Yeni mezun arkadaşlarımız bir yıl süre ile çalışabileceği eczane bulmakta zorlanıyor. Kamu veya özel hastanelerde bir yıllık sürelerini tamamlamak isteyen meslektaşlarımız ise kadro bulamıyor.

Yardımcı eczacı çalıştırmak ile ilgili kanunda tanımlanmış ücret ve sigorta bedelinin yüksek olması da yardımcı eczacılık yapmak zorunda olan meslektaşlarımızın çalışacak eczane bulmasını güçleştiriyor.

Mezun sayısı ile eczane sayısı örtüşmüyor!

Eczacılık fakültelerinden mezun olup yardımcı eczacılık yapmak zorunda olan öğrenci sayısı ile yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olan eczane sayısı örtüşmüyor.

Ankara’dan örnek verirsek; Ankara’da yer alan üç eczacılık fakültesinden mezun olan öğrenci sayısı yaklaşık 330 iken, yine Ankara’da yardımcı eczacılık yapılabilecek eczane sayısı bu sayının üçte biri kadar.

Bir diğer sorun ise; yardımcı eczacılığa başvuru yapabilmek için yeni mezun gençlerin diplomalarını alması ile ilgili. Farklı üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız aynı zaman diliminde diplomasını alamadığı için mezunlar arasında haksız bir durum ortaya çıkıyor.

Eczane açacak yer bulamıyorlar

Eczacılığın geleceği ile ilgili yaşanabileceğini ön gördüğümüz bir diğer sorun ise, bir yıllık süreci tamamlayan bu genç arkadaşların eczane açabilecek yer bulamayacak olması. Çünkü mezun olan eczacı sayısı ile açılabilecek eczane sayısı birbiri ile tutarsız.

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6308 sayılı yasaya göre, ilçelerde her 3 bin 500 kişilik nüfusa bir eczane açılabilmesi zorunluluğu getirildi. Bu durum yeni eczane açılmasının önüne geçmektedir.  Yine Ankara ilinden örnek vermek gerekirse Çankaya ilçesinde önümüzdeki 10 yıl boyunca eczane açılamayacak. Şuanda en fazla eczane açılabilecek ilçemizin Etimesgut olduğunu biliyoruz.

Bu durumun çözümü için belirli bir dönem eczacılık fakültelerine öğrenci alınmaması, öğrenci alımına başlandığında ise şuan ki kontenjanların düşürülmesi ve son olarak da fakültelerin taban puanlarının yükseltilmesi ile bu sorunun çözülebilmesi için adım atılmasını öneriyoruz.