Ana Sayfa Tıp&Sağlık Dünya Epilepsi Farkındalık Günü

Dünya Epilepsi Farkındalık Günü

Epilepsi nöbeti zaten normalde var olan beyindeki elektriklenmenin geçici bir süreyle kontrolsüz olarak fazla oluşu nedeniyle gelişir. Ortalama 1 dakika sürer. Epilepsi hastalığı geçici beyin elektriklenmesine bağlı nöbetlerle şekillenir. Yüzde bire yakın sıklıkta görülür. Genellikle diğer tüm beyin fonksiyonları sağlıklıdır. Çoğunlukla bir tek, küçük dozla kontrol altına alınabilir! Epilepsili hastalar hayatlarına sağlıklı devam edebilir, evlenebilir, okur, eğitim alır, çalışıp üretir.

Yalnızca bir kısım hastada doğum sırasında beynin zarar görmesi, beyin travması, tümör gibi durumlar gibi zaten var olan bir beyin hastalığına nörolojik bulguların yanı sıra epilepsi nöbetleri eşlik edebilir ve bu durum tek başına olan epilepsi nöbetlerinden ayırt edilmelidir. Bir kısım epilepsi hastasının nöbetleri tedaviye rağmen sıktır ve tedaviye direnç gösterebilir, diğer beyin fonksiyonları da etkilendiği için desteğe ihtiyaç duyar. Bu özellik tüm hastaların ancak % 20-30’unu oluşturur.

Tarihte birçok kültürde epilepsi hastalığı ayrıcalıklı bir durum olarak değerlendirilmiş ve bir armağan olarak kabul edilmiştir. Birçok epilepsili ünlü düşünür ve devlet adamı tarihte yer almaktadır.

Epilepsi hastalığı bulaşmaz, büyük çoğunlukla ilerlemez, üçüncü kimselere zarar vermez. Yanlış bilgiler, inanışlar, 1-2 dakika süreli ataklar insanların hayatlarına engel olmaktadır. İşten çıkarılma, iş verilmeme, evlenememe gibi birçok haksız ve yersiz uygulama sanki bir günah, suçmuş gibi insanların hastalığını saklamasına neden olmaktadır. Şeker hastası, kanser hastası kendini saklamazken bu durum neden epilepside yaşanır? Yanlış bilgiler, insanları hastalık nedeniyle dışlamaya, görmezden gelmeye, korkmaya veya acınacak bir durummuş gibi aşırı koruyuculuğa neden olmaktadır.

Nöbet sırasında neler yapılabileceği, kişilere nasıl yardımcı olunacağı, hastalığın özellikleri, kısa süreli belki yılda bir kez olacak atak dışında herkes gibi sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam edebilecekleri insanlarımızı ve toplumumuzu daha sağlıklı ve üretken kılacaktır.

Epilepsi konuşalım, bilelim, bilgilendirelim epilepsili bireyleri kazanalım, korkulardan kurtulalım!

Ayda belki yılda bir dakikalık nöbet için hayatımızı zorlaştırmak yerine farkında olalım, hayatımızı aydınlatalım!

 

Prof. Dr. Nerses Bebek

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi