Ana Sayfa Hukuk&Etik “Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik...

“Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil…”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK ile mücadelede ‘Kimyasal Silah Kullanıldığı’ yönündeki açıklamasına Anadolu Tabip Odaları ve Karadeniz Tabip Odaları Aksaray’dan tepki gösterdi.

TABİP ODALARI, HEKİM DERNEKLERİ VE GRUPLARI ADINA BİLDİRİ

Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur. 72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Aksaray Tabip Odası Amasya Tabip Odası Çorum Tabip Odası

Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan-Bayburt-Gümüşhane Tabip Odası

Kahramanmaraş Tabip Odası Karaman Tabip Odası

Kayseri Tabip Odası Kırşehir Tabip Odası

Konya Tabip Odası Kütahya Tabip Odası Malatya Tabip Odası

Nevşehir Tabip Odası Niğde Tabip Odası Sakarya Tabip Odası

Tokat Tabip Odası Yozgat Tabip Odası

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Ankara Hekimiz Biz Grubu Hekim Hakları Derneği

İstanbul Tabip Odası Cumhuriyetçi Hekimler Grubu İzmir Hekim Güçbirliği Grubu Milliyetçi Hekimler Derneği