Ana Sayfa Tıp&Sağlık Doğum sonrası anne ruh hali ve bebeğin konuşma algısı

Doğum sonrası anne ruh hali ve bebeğin konuşma algısı

Max Planck Enstitüsü İnsan Biliş ve Beyin Bilimleri Bölümünde çalışan araştırmacılar, annelerin doğum sonraki dönemdeki ruh halinin çocukların gelişimini nasıl etkilediğini araştırmışlar.

JAMA / Association of Postpartum Maternal Mood With Infant Speech Perception at 2 and 6.5 Months of Age

Bu kohort çalışmasının sonuçları, doğum sonrası annelerde bebek konuşma algısı yörüngelerinin subklinik depresif ruh hali ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, çocukların dil gelişimi ile olumlu bir ilişkiye sahip olmak için depresif ruh hali yaşayan bakıcılara yönelik erken destek konusunda gelecekteki araştırmalar için zemin hazırlamaktadır.

Bilim insanları, anneleri tıbbi tedavi gerektirmeyen hafif depresif ruh hali yaşayan bebeklerin bile gecikmiş dil gelişiminin erken işaretlerini gösterdiklerini keşfetmişler.

Annelerin yüzde 70’e kadarlık bir kısmı, bebekleri doğduktan sonra annelik hüznü şeklinde de bilinen doğum sonrası depresyonu yaşıyor. Yapılan analizler, bu ruh halinin çocukların gelişimini ve konuşmasını da etkileyebileceğini gösteriyor.

Bebek konuşma algısının elektrofizyolojik bağıntıları (konuşma uyaranlarına uyumsuzluk yanıtı), bebekler 2 aylık (ilk değerlendirme) ve 6.5 aylıkken (izleme) test edildi.

Bulgular   Toplam 46 anne (ortalama [SD] yaş, 32.1 [3.8] yıl) ve 2 aylık çocukları (ortalama [SD] yaş, 9.6 [1.2] hafta; 23 kız ve 23 erkek) ilk çalışmaya katıldı. 36 anne (ortalama [SD] yaş, 32.2 [4.1] yıl) ve o zamanki 6.5 aylık çocukları (ortalama [SD] yaş, 28.4 [1.5 hafta; 18 kız ve 18 erkek) takibe katıldı . Moderasyon analizleri, annenin daha fazla depresif subklinik doğum sonrası ruh halinin (ortalama [SD] Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği puanı, 4.8 [3.6]), 2 ila 6.5 ay arasında, bebeklerin hece perdesi konuşma bilgisine elektrofizyolojik beyin tepkilerinde daha zayıf uzunlamasına değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya koydu ( katsayısı: 0.68; %95 GA, 0.03-1.33; P  = .04).