Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Dişhekimlerinin Yetkileri Kanunla Belirlenmiştir

Dişhekimlerinin Yetkileri Kanunla Belirlenmiştir

Türk Dişhekimleri Birliği olarak, İzmir Ortodontisler Platformu (İZMORP) tarafından bir gazeteye yapılan, dişhekimliği mesleğinin onuru ve yetkinliğini zedeleyen açıklamayı kınadığımızı bildiririz.

Kamuoyunu yönlendirici ve meslektaşlarını öteleyen bu açıklamayı kanunlar, davalar ve çekirdek eğitim çerçevesinde kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna açıklarız.

Fakültelerimizde verilen çekirdek eğitim programı kapsamında, akademik olarak eğitim, araştırma ve dişhekimliği mesleğini geliştirme temelli oluşturulan Anabilim Dalları, dişhekimlerimize sınırlar koymak değil ağız, diş ve çene hastalıkları ve tedavileri için yetkinlik vermek amaçlıdır.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 29. maddesi uyarınca “Dişhekimi dişlerin, dişetlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması ,hastalıkların ve düzensizliklerin teşhis ve tedavi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü meslek faaliyetini icra etmeye yetkilidir.” Yasanın verdiği yetkinin -uzmanlık alanları üzerinden – basit bir benzetme ile dişhekimlerimizin ellerine ayna-sond alamaz hale getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Eğer açıklamadaki anlayış üzerinden hareket edersek 9 Uzmanlık dalının dışında kalan dişhekimlerimiz başka meslek icra etmek zorunda kalacaktır.

Dişhekimi, almış olduğu eğitim ve yasanın verdiği yetki ile komplikasyon ve malpraktisleri öngörme, önleme ve yönlendirme etik anlayışı ile halkımızın sağlık hizmetlerine kolay ve etkin olarak ulaşması için özveri ile hastalarını tedavi etmekle yükümlüdür.

TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi çerçevesinde, yetkinliği olmayan kişi ve gruplar tarafından verilen birkaç günlük kurs, sertifika programı, seminer gibi çalışmalara karşı önlemlerin alınması konusunda, dişhekimlerinin çalışma alanlarını kısıtlamak üzerinden değil, bu tür etkinliklerin kontrolü için Sağlık Bakanlığı ve/veya TDB ‘nin çatısını oluşturduğu bir yapı için gerekli çalışmaları zaten yapmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak açılan bir davada Mahkeme dişhekiminin ortodonti tedavisini de yapabileceği gerekçesiyle davayı haklı bulmuş, bu kararın temyizi üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de Mahkemenin Kararını yerinde bularak Kararın Onanmasına karar vermiştir.

Yargıtay Kararı ile kesin olarak karara bağlanan bu uyuşmazlıkta yapılan hukuki değerlendirmeler, bir kısım uzmanlık alanlarının belirlenmesinin dişhekimlerinin mesleki yetkilerini genel olarak kısıtlamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak dişhekimlerinin yetkinliğinin özellikle kamuoyunda tartışılmasına karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Dişhekimleri Birliği