Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Dişhekimi iki ayrı ilde çalışamaz

Dişhekimi iki ayrı ilde çalışamaz

İstanbul ve Afyon’da eş zamanlı olarak çalışmak isteyen bir  dişhekiminin Afyon’daki çalışma iznine ilişkin Valilik işlemine karşı Birliğimiz tarafından açılan davada, Mahkeme işlemi hukuka aykırı bularak iptal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi de işlemin hukuka aykırılığını saptayarak Valiliğin itirazını reddetmişti.

Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı Valilik tarafından temyiz isteminde bulunulmuştu. Danıştay 15.Dairesi ise 2019/93 sayılı kararı ile  idarenin bu davada temyiz hakkının olmadığını belirterek incelenmeksizin ret karar vermiştir. Danıştay 15.Dairesinin bu kararı,  usule ilişkin olmakla birlikte, mevcut mahkeme kararı ve Bölge İdare Mahkemesi kararının kesinleşmesi bakımından değerlidir. 

Sonuçta, iki ayrı ilde dişhekimliği yapılmasına izin veren Valilik kararı kesin olarak iptal edilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği