Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Depremden Etkilenen Eczaneler Hakkında Duyuru

Depremden Etkilenen Eczaneler Hakkında Duyuru

“Ülkemizde yaşanan deprem afetinden evvel,  Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve mevcut adreslerinde hizmet veremeyen eczacılarımıza, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ilaç ve eczacılık hizmetine erişimini temin etmek adına; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası “Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.” hükmü uyarınca ruhsat düzenlenebileceği hususu önemle duyurulur.”

TİTCK