Ana Sayfa Hukuk&Etik Demans Riski Yüksek Olan Meslek Grupları

Demans Riski Yüksek Olan Meslek Grupları

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, fiziksel olarak daha zorlu işlerde çalışan kişilerin demans hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir.

The LANCET / Trajectories of occupational physical activity and risk of later-life mild cognitive impairment and dementia: the HUNT4 70+ study

Yüksek düzeyde mesleki fiziksel aktivite (PA), artan demans riskiyle ilişkilendirilmiştir. 33-65 yaşlarındaki mesleki PA gidişatları ile 70+ yaşlarındaki demans ve hafif bilişsel bozukluk (MCI) riski arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
Orta veya yüksek mesleki PA’ya sahip bir meslekte sürekli olarak çalışmak, artan bilişsel bozukluk riskiyle bağlantılıydı; bu, fiziksel olarak zorlu mesleklerde çalışan bireyler için bilişsel bozukluğu önlemek için stratejiler geliştirmenin önemine işaret ediyordu.

Çalışmada, zorlu işler, “tırmanma, kaldırma, dengeleme, yürüme, eğilme ve malzemeleri taşıma gibi kollarınızı ve bacaklarınızı önemli ölçüde kullanmayı ve tüm vücudunuzu hareket ettirmeyi gerektiren” işler olarak tanımlandı.

Buna göre, Norveç Ulusal Yaşlanma ve Sağlık Merkezi ile Butler Columbia Yaşlanma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, zorlu meslek sahipleri arasında satış görevlileri, hemşire asistanları, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan kişiler yer alıyor.

Çalışma için, demans konusunda dünyanın en büyük nüfus temelli araştırmalarından biri olan HUNT4 70+ çalışmasında yer alan 33-65 yaş arasındaki 7.005 katılımcının verileri özel olarak analiz edildi.

Katılımcılardan 902 kişiye ileri yaşlarda demans teşhisi konuldu, 2.407 kişi ise hafif bilişsel bozukluktan muzdaripti.

Araştırmacılar, fiziksel olarak zorlu işlerde çalışan kişilerin demans geliştirme şansının yaklaşık %15,5 daha yüksek olduğunu, fiziksel gücün düştüğü mesleklerde ise bu oranın yalnızca %9 olduğunu ortaya çıkardı.

Hemşirelik ve satış işleri çoğunlukla “özerklik eksikliği, uzun süreli ayakta durma, sıkı çalışma, katı çalışma saatleri, stres, daha yüksek tükenmişlik riski ve uygunsuz çalışma günleri” ile biliniyor.

İlginçtir ki aynı teori, “daha düşük bilişsel bozukluk riski” ile tam tersi şekilde ilişkilendirilen daha yüksek düzeydeki boş zaman aktivitesi için geçerli değildir.

Başka bir deyişle, çalışmalar “sağlıklı vücut sağlığı zihin” mantrasını tamamen çürütmüyor.

Çalışmaya göre bu mavi yakalı beyin israfı bağlantısına ilişkin bir başka teori, mühendislik, idare ve öğretmenlik ile diğer “bilişsel açıdan daha teşvik edici” işlerin muhtemelen insanların daha sonraki yaşamlarında yüksek düzeyde biliş sürdürmelerine yardımcı olduğudur.

Gerçekten de 2016 yılında yapılan bir araştırma şu mesleklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkardı : yönetici, öğretmen, avukat, sosyal hizmet uzmanı, mühendis, fizikçi, doktor, diş hekimi ve eczacı.

Dr. Skirbekk sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuçlarımız özellikle yaşam boyu mesleki ve fiziksel aktivitesi yüksek olan bireylerin demans geliştirme riskinin daha yüksek olduğu görüldüğünden takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.”

ileri okuma:
Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission

Interventions to prevent dementia should target those at high risk