Ana Sayfa Tıp&Sağlık COVID-19’dan Alınan Dersler

COVID-19’dan Alınan Dersler

Bu inceleme, COVID-19 ile ilgili ele alınması gereken benzeri görülmemiş zorluklardan bazılarını, COVID-19 acil durumuna etkili müdahaleyi mümkün kılan faaliyetleri ve alanları vurguluyor ve hangi iyileştirmelerin gerekli olduğuna dair öneriler sunuyor.

COVID-19 aşılarının ve tedavilerinin değerlendirilmesine yönelik hızlandırılmış prosedürlerin yanı sıra belirli ilaçların kullanımına ilişkin bilimsel öneriler, güvenli ve etkili önleme ve tedavi seçenekleri yoluyla halk sağlığı müdahalesine olanak sağladı.

Ağ, artan iş yükünü ve ilaç kıtlığını yönetmek, gerçek dünya ortamında COVID-19 ilaçları hakkında kanıt oluşturmak ve halka düzenli olarak güvenilir ve bilime dayalı bilgiler sağlamak gibi yeni görevleri ele almak için kaynaklarını bir araya getirdi.

Ayrıca, toplu aşılama kampanyalarından elde edilen yüksek miktarda verinin toplanması ve izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) güvenlik izleme ve risk yönetimi sistemi güçlendirildi. Bu, Ağın güvenlik sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlamasına, değerlendirmesine ve yönetmesine olanak tanıdı.

AB ve uluslararası ortaklar arasındaki iş birliği, dünya çapındaki düzenleyicilerin, COVID-19 tedavileri ve aşılarına yönelik koordineli bir yaklaşım benimsemesini sağlamak açısından da çok önemliydi.

EMRN, COVID-19 krizi boyunca Avrupalıları etkileyen diğer hastalıklara yönelik ilaçların da gecikmeden değerlendirilmeye ve denetlenmeye devam etmesini sağladı.

Rapor, büyük klinik çalışmaların hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi açısından daha fazlasının yapılabileceğini öne sürüyor. Gerçek dünya verileri açısından, düzenleyici değerlendirmeler için yararlı kanıtlar üretebilecek birden fazla veri kaynağının toplanmasına ihtiyaç vardır.

Rapor ayrıca, kriz durumları ortaya çıktığında bilimsel değerlendirmeler (gelecek vaat eden ilaçlar için hızlandırılmış incelemeler gibi) gerçekleştirmek üzere dahil edilebilecek daha geniş bir uzman havuzuna ihtiyaç duyulduğunu da kabul ediyor.

Rapor EMA’nın Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. EMA’nın genişletilmiş görev süresinin bir parçası olarak çeşitli tavsiyeler halihazırda uygulamaya konmuş olup, Ajans halk sağlığına yönelik tehditlere karşı daha proaktif olmaya yönelik hazırlıklı olma konusunda gelişmiş bir rol üstlenmiştir. HMA ve EMA ayrıca kaynak sağlama, süreç iyileştirmeleri ve iletişim gibi alanlarda da yakın çalışmaya devam ediyor. Buna ek olarak, AB ilaç mevzuatının devam eden incelemesi aynı zamanda AB’nin düzenleyici araç kutusunda başka değişiklikler yapılmasına yönelik bir araç da sağlayacaktır. Öneriler aynı zamanda Avrupa İlaç Ajansları Ağı stratejisinin gelecekteki güncellemelerinde de dikkate alınacaktır.

COVID-19’dan öğrenilen dersler – Halk sağlığı acil durumuna müdahaleye ilişkin ortak rapor