Ana Sayfa Manşet Covid-19’da Her Ülkenin Kendine Sorması Gereken Sorular

Covid-19’da Her Ülkenin Kendine Sorması Gereken Sorular

WHO Genel Direktörü, COVID-19’e karşı hazırlık kapsamında her Sağlık Bakanı’nın yanıtlayabilecek durumda olması gereken soruları sıraladı. Aşağıda bu sorulardan bazıları yer alıyor:

  • İlk vaka için hazır mıyız?
  • Yeterli tıbbi oksijenimiz, ventilatörlerimiz(solunum cihazları) ve diğer önemli donanımlarımız var mı?
  • Ülkenin başka yörelerinde de vakalar ortaya çıkmışsa bunu nasıl öğreneceğiz?
  • Sağlık çalışanlarımız, kendi güvenlikleri açısından gerekli eğitime ve donanıma sahip mi?
  • Hasta kişilere test uygulanması açısından havaalanlarında ve sınır kapılarında doğru önlemleri aldık mı?
  • Laboratuvarlarımızda örnekleri test etmemizi sağlayacak gerekli kimyasallar bulunuyor mu?
  • Durumu ağır ya da kritik olan hastalarımızı tedaviye hazırlıklı mıyız?
  • Hastanelerimizde ve kliniklerimizde enfeksiyon önleme ve kontrol açısından doğru yöntemler ve yollar izleniyor mu?
  • Halk hastalıkla ilgili doğru bilgilere sahip mi? Hastalığın özelliklerini ve neye benzediğini biliyor mu?

Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yeni Koronavirüs (COVID -19) İzleme Grubu, Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili güncel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Hastalığın yayılmaya devam ettiğine ve Dünya Sağlık Örgütü’nün “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan ettiğine yer verilen açıklamada, ülkemizde ve bölgemizdeki gelişmelerin yeni bir göçmen hareketi oluşturduğuna işaret edilerek,  göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları ile toplum sağlığı yönünden yeni önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin komşu ülkelerinin neredeyse tamamında COVID-19 görülmesine karşın, Türkiye’de henüz vakaya rastlanmamasına ilişkin çok fazla soru geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Bilindiği gibi, COVID- 19 tanısı için test sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Diğer bir deyişle “olası” olgulardan alınan tüm örnekler referans laboratuvarında test edilmektedir ve resmi açıklamalara göre henüz COVID- 19 tanısı alan hasta olmamıştır” denildi.

Tanı testinin tek merkezden yapılıyor olmasının sağlık çalışanları ve sağlık kurumları açısından soru işareti yarattığına yer verilen açıklamada, TTB’nin daha önce de vurguladığı gibi, tanı testi olanaklarının yaygınlaştırılması için hazırlık yapılması gereğinin altı çizildi.