Ana Sayfa Manşet Covid-19 sürecinde ilaç ve ilaç kullanımı

Covid-19 sürecinde ilaç ve ilaç kullanımı

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak:

“COVID-19 ile mücadele ederken ilaca, ilaç kullanımına ilişkin pek çok spekülasyonun da etrafa yayıldığına şahitlik ediyoruz. Bilgi kirliliği, halk sağlığının önündeki en büyük engellerden birisi. Sağlık ve ilaç söz konusu olduğunda uluslararası ve ulusal sağlık otoritesini ve sağlık meslek örgütlerini dikkate almalıyız. Lütfen panik ve endişe yaratıp sonra onun üzerinden çıkar elde etmeye çalışan fırsatçı zihniyetlere kapınızı kapatın.

Bu süreçte ilaca ilişkin yayılan kimi yanlış bilgileri düzeltmek, bizim meslek örgütü olarak görevimiz. Aşağıda, üç temel tartışma konusu ile ilgili bilimsel literatüre dayanan bilgilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

İbuprofen etken maddesi hakkında

İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, COVID-19’u kötüleştirip kötüleştiremeyeceği konusunda kamuoyunda önemli bir endişe yaratılmış durumda. Ancak ibuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile COVID-19’un  kötüleşmesi arasında bağlantı kuran herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Tüm Avrupa’da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), konuyu yakından takip etmekte ve henüz böyle bir ilişkinin bulunmadığını ifade etmektedir. Bu sebeple hastalarımız, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam edebilir. Sorusu olan hastalarımız hekimleri veya eczacılarına danışmalı, kaynaksız bilgilere itibar etmemelidir.

Tansiyon ilaçları hakkında

Hipertansiyon tedavisi için kullanılan ADE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlarla ilgili COVID-19 pandemisi sürecinde spekülasyonlar yaratılmış ve bu da hastalarımızın endişe duymasına sebep olmuştur. COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle ADE inhibitörleri ve ARB grubu tansiyon ilaçları ile tedavinin sonlandırılmasına ilişkin klinik veya bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu ilaçları kullanan hastalarımız, doktorları tarafından ilaçları değiştirilmedikçe mevcut tedavilerine aynı şekilde devam etmelidir.

Hidroksiklorokin hakkında

COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için hidroksiklorokin kullanılması gerektiğine ilişkin dolaşan bilgiler, hastaların eczanelerimizden bu etken maddeyi içeren ilacı talep etmesine yol açmıştır. Bu ilaç COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuş kişilerin tedavisinde yer alan ilaçlardan birisidir. Hidroksiklorokin çeşitli yan etkileri olan ve çeşitli ilaçlarla etkileşimi bulunan bir etken madde olup bilinçsiz kullanımı pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu ilacın suistimalinin ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımız,  ilacın hastalara sunumunu denetime tabi hale getirilmiştir. Bilgi kirliliği neticesinde mevcut ilaçların ve kaynakların bilinçsiz kullanımı ve suistimali, doktorlar tarafından bu tedaviye gereksinimi duyulan hastaların mağduriyetine yol açabilecektir.

Son olarak ehemmiyetle tekrar etmek isterim ki: COVID-19’dan korunmak için her şeyden önce bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin. Kişisel tedbirlerinizi alın ve mümkün oldukça evden çıkmayın, kalabalık ortamlardan kaçının.COVID-19’dan korunayım derken ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın. Her ilacın her hastalıkta kullanılmadığını, her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri barındırdığını unutmayın. Sağlığınızla ve ilacınızla ilgili konularda sadece ve sadece hekiminizi ve eczacınızı dinleyin.”