Ana Sayfa Eczacılık “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında”

“COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında”

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin Koca’ya Gönderilen Talep Yazımız

Birliğimiz tarafından 28.04.2020 tarihinde T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin Koca’ya gönderdiğimiz ve aşağıda yer alan “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında” konulu yazımız ile,

Eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın COVID-19 ile mücadelede güvenle hizmet vermeye devam edebilmesi ve ödeme dengelerinden kaynaklı olarak bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından koruyucu tedbirlerin ve teşviklerin başlatılması,

Bu doğrultuda,

  • Kağıt ortamda düzenlenen reçetelerin tamamen kaldırılarak elektronik reçete sistemine geçilmesi,
  • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde değişiklik yapılarak; ilaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılması,
  • Eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman sağlanması konularında Bakanlık tarafından destek verilmesi

konularında taleplerimiz iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ