Ana Sayfa Tıp&Sağlık CMV Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Yönetimi Güncellenmiş Rehberi

CMV Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Yönetimi Güncellenmiş Rehberi

Türkiye EKMUD  CMV Enfeksiyonu ve Yönetimi Çalışma Grubu tarafından sizler için literatür taranarak hazırlanan yayınlar ve rehberler web sayfamıza eklenmiştir. Çalışma grubu toplantı tutanaklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Rehberlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD

EKMUD CMV (Sitomegalovirüs) Grubu Toplantı Raporu

Çalışma grubunca ‘Zoom’ uygulaması üzerinden saat 20:00-21:30 saatleri arasında düzenlenen toplantıda Uzm. Dr. Gizem Karahan değerli bulunan retrospektif çalışmaları özetledi. Ardından Uzm. Dr. Merve Sefa Sayar tarafından SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH’ de takip edilmiş solid organ nakil alıcılarında preemptif takipte kanda CMV virüs yükü sonuçları verileri sunuldu. Toplantı süresince sunumlar sonrası yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda maddeler halinde sunulan iş paketleri oluşturulmuştur.

  • Doç. Dr. Sibel Altunışık Toplu ve Uzm. Dr. Yeşim Uygun Kızmaz tarafından solid organ nakil merkezlerinde; nakil yapılan organ türüne göre CMV enfeksiyonu takip ve tedavisine mevcut yaklaşımın incelenmesini amaçlayan anket çalışmasının ön çalışmaları yapılacaktır.
  • Uzm. Dr. Gizem Karahan ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış tarafından organ nakli kliniklerindeki alıcı ve vericilerin CMV serolojik indikatörlerinin incelenmesini amaçlayan retrospektif çalışmanın ön çalışmaları yapılacaktır.
  • Uzm. Dr. Mustafa Özgür Akça ve Uzm. Dr. Merve Sefa Sayar tarafından gebelerde CMV serolojik durumu ve konjenital enfeksiyon sıklığını inceleyen retrospektif çalışmanın ön çalışmaları planlanacaktır.
  • CMV çalışma grubu olarak EKMUD derneği grup toplantıları altında ilerleyen dönemde Webinar planlanması kararlaştırılmış olup; içerik ve sunumlar hakkında bir sonraki toplantıda görüşülecektir.

Bir sonraki toplantının yer ve zamanı whatsapp üzerinde yeniden görüşülerek belirlenmesi kararlaştırılarak toplantı sona erdirilmiştir.