Ana Sayfa Tıp&Sağlık Tüberküloz, Tarihten Günümüze Bir Göz Atış

Tüberküloz, Tarihten Günümüze Bir Göz Atış

Dünya Tüberküloz Günü: Tarihten Günümüze Bir Göz Atış

Tüberküloz (TB), insanlığın en eski ve hâla önemli bir halk sağlığı sorunu olan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberkülozun tarihi, insanlık tarihine uzanır ve antik çağlardan beri varlığı belgelenmiştir. Ancak, tüberkülozun etkileri ve tedavisi konusundaki anlayışımız zaman içinde büyük ölçüde değişmiştir.

Tarihçe:

Tüberkülozun tarihçesi, eski çağlara dayanır. Eski Mısır ve Yunan uygarlıklarında tüberküloza ait kayıtlar bulunmaktadır. Ancak, tüberkülozun modern anlamda bilinmesi ve tanımlanması 19. yüzyıla dayanır. Robert Koch, 1882’de Mycobacterium tuberculosis adlı bakteriyi keşfetmiş ve bu, tüberkülozun mikrobiyolojik temelinin anlaşılmasını sağlamıştır. Bu keşif, tüberkülozun kontrolü ve tedavisi için büyük bir adım olmuştur.

Güncel Epidemiyoloji:

Günümüzde, TB halen dünya çapında ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre, 2022’de 7,5 milyon kişi TB hastalığına yakalanmış ve yaklaşık 1,3 milyon kişi TB nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve HIV/AIDS gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumların yaygın olduğu bölgelerde TB, önemli bir sağlık tehdidi olmaya devam etmektedir. Nitekim, 2022 yılında tüm dünyada TB hastalığından hayatını kaybedenlerin 167 bini HIV ile enfekte bireylerden oluşturmaktadır. Bir diğer önemli sorun ise ilaç direncidir. Çoklu ilaca dirençli TB olgularında tüm dünyada bir artış mevcuttur.

DSÖ’ye göre 2022 yılında ülkemizde tahmini TB insidansı 100 binde 10-49 olarak saptanmış; bir önceki yıla göre (100 binde 15) artış göstermiştir. Ülkemiz, halen çoklu ilaca dirençli TB yüküne sahip ülkeler arasında yer almamaktadır.

Önemi:

Dünya Tüberküloz Günü, tüberkülozun farkındalığını artırmak, toplumu bilinçlendirmek ve tüberkülozla mücadelede ulusal ve uluslararası çabaları teşvik etmek için önemli bir fırsattır. Bugün aynı zamanda, tüberkülozun önlenmesi, tanı ve tedavisi için yeni stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek için bir platform sağlamaktadır. Bu önemli günde aşağıdaki önemli adımlar atılarak TB ile mücadelede fark yaratılabilecektir:

  1. Toplumun tüberküloz hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak için bilgilendirme kampanyaları düzenlemek.
  2. Tüberkülozun belirtileri, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda halkı eğitmek.
  3. Tüberkülozla mücadelede sağlık hizmeti sunan kuruluşları desteklemek ve güçlendirmek.
  4. Tüberküloz araştırmalarına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine destek olmak.
  5. Tüberkülozun yayılmasını önlemek için toplumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu teşvik etmek.

Sonuç:

Tüberküloz, tıbbi, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla karmaşık bir hastalıktır ve küresel çapta dikkate alınması gereken bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Tüberküloz Günü, bu önemli soruna odaklanmak ve tüberkülozla mücadelede ilerleme kaydetmek için bir fırsat sunmaktadır. Hepimiz, tüberkülozun önlenmesi, tanı ve tedavisi için çaba göstermeli ve bu hastalığın yayılmasını durdurmak için birlikte çalışmalıyız.

Tüberküloz güncellenmiş kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
Türkiye EKMUD