Ana Sayfa Tıp&Sağlık Çin süper stenti Firehawk®

Çin süper stenti Firehawk®

Prestijli Tıp Dergisi The Lancet’te TARGET AC Avrupa Klinik Denemesi ile Firehawk® Klinik Verileri Yayına Kabul Edildi.

TARGET AC çalışması, tamamen Avrupa kökenli hastalardan oluşan prospektif, çok merkezli, randomize kontrollü bir klinik çalışmadır. Bu klinik çalışma ilk hastasını Aralık 2015’te kaydetmiş ve son hastanın Ekim 2016’da kaydını tamamlamıştır. Toplamda, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler de dahil olmak üzere Avrupa genelinde 21 klinik çalışma sahasından toplam 1.653 hasta alınmıştır. 

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi lideri Prof. Dr. Alexandra Lansky; “TARGET AC, düşük dozda bir biyolojik olarak parçalanabilir polimer DES olan Firehawk®’un geniş bir hasta ve lezyon kompleksi spektrumunda güvenli ve etkili olduğunu doğrulamaktadır,” diyor .

Firehawk®, koroner arter hastalığı olan hastaları tedavi etmek için geliştirilen MicroPort®’un üçüncü nesil ilaç salınımlı stentidir.

Geç tromboz hastalar için son derece tehlikeli bir olaydır ve olay meydana geldiğinde ölüm oranı% 50 kadar yüksek olabilir. İlacın stentden koroner arterin arter duvarına iletilmesi hem yararlı hem de zararlı olabilir ve hem restenozun hem de geç evre trombozun giderilmesi, on yıldan fazla bir süredir girişimsel kardiyolog uzmanlara meydan okuyan bir ikilemdir. Firehawk®’un bu hedef elüsyonu kavramı, klinik olarak, restenozu önlemek için en düşük ilaç miktarını sunarken ve aynı zamanda çok düşük geç tromboz oranlarına sahip olarak ideal bir çözüm sunmasıyla kanıtlanmıştır.

Hong Kong’da listelenen MicroPort Scientific Corporation, 1998 yılında Şanghay’da kuruldu. Şirket, dünya çapında ulusal olarak üretilen medikal cihazların inovasyon, üretim ve pazarlamasına odaklanan, önde gelen bir tıbbi cihaz şirketi haline geldi.

2017 sonu itibariyle, Firehawk stenti de dahil olmak üzere MicroPort tarafından üretilen yaklaşık 4.5 milyon koroner stent, dünya çapında 3.5 milyondan fazla hastaya implante edildi. Firmaya göre, Firehawk artık dünya çapında 36 ülke ve bölgede kullanılmak üzere onaylanmış ve pazarlanmıştır.

 

 

https://www.shine.cn/news/metro/1809041589/