Ana Sayfa İlaç Chiesi yeniden B Corp sertifikası almaya hak kazandı

Chiesi yeniden B Corp sertifikası almaya hak kazandı

Chiesi yeniden B Corp sertifikası almaya hak kazandı ve 2025 yılına kadar odaklanacağı yeni hedefler belirledi 

  • Grup, 2019’daki ilk sertifikalandırılmasına oranla B-Impact puanını 16,3 puan artırdı;
  • B Lab tarafından yeniden sertifikalandırma sürecinde eylem ve sürekli iyileştirme için daha fazla odak noktası belirleniyor.

Şirketlerin kâr ile amaç arasında denge kurmalarını desteklemek amacıyla kurulan B Corp hareketi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Günümüzde 5.700’den fazla şirket bu hareketin bir parçası oldu. Böylece, bu şirketler  kendilerini, sözlerden ziyade eylemlere odaklanan, bilinen ve tarafsız bir üçüncü tarafça titiz bir sosyal ve çevresel etki değerlendirmesine tabi tutmaya karar verdiklerini beyan ediyorlar. Yeniden B Corp sertifikasyonu alan Chiesi, kapsayıcı, adil ve yenilenebilir olan farklı bir ekonomi türünün peşinden gitmeye inanan bir işletmeler topluluğuna olan bağlılığını bu kapsamda bir kez daha gösterdi

Chiesi Grup Ortak Değer ve Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Paola Chiesi konuyla ilgili olarak şunları şöyledi: “Karbonsuzlaştırma; adil ve yenilenebilir bir global ekonomiye ulaşmak için tüm işletmelerin atması gerektiğine inandığımız önemli bir adımdır. İnsanlığın hayatta kalması buna bağlı. Bunun kolay bir yol olmadığını, ölçülebilir ve gerçek bir etki yaratmak için tüm iş alanlarında çaba göstermeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz.”

Chiesi’nin Avustralya, İsviçre ve Kanada’daki yeni iştirakleri de dahil olmak üzere toplam 30 iştirakinin tamamı B Corp yeniden sertifikalandırması konusundaki başarıya katkı sağladı. 2019’daki ilk sertifikasyona oranla temel farklılıklardan biri, Chiesi’nin 2021’de B Lab tarafından kabul edilen ilaç sektörü için yeni B Corp asgari gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak zorunda olmasıydı.

Maria Paola Chiesi bununla ilgili olarak ise sözlerine şunları ekledi: “Yeniden B Corp sertifikasyonu almamız, 6.000 çalışanımızın her gün toplum ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde insanların yaşam kalitesini artırmak için yaptığı ekip çalışmasının bir sonucudur. İş dünyasını iyiliğe hizmet eden bir güç olarak kullanan insanların oluşturduğu bu hareketin parçası olmaktan dolayı kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimize dahil edilmeli ve ortaklarımız, meslektaşlarımız ve rakiplerimiz de dahil olmak üzere tedarik zincirimizle paylaşılmalıdır. Güçlerimizi birleştirmez ve birlikte çalışmazsak başarılı olamayız. Yeniden sertifikalandırma gibi dönüm noktaları kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermekte ve sürekli olarak gelişmemiz ve daha iddialı hedeflere yönelmemiz için bize ilham vermektedir.”

B Lab ise yeniden sertifikalandırma sürecinin bir parçası olarak İtalya, ABD ve Kanada’daki saha incelemelerine ilişkin bir raporda şu yorumda bulundu: “Chiesi Grup, şirketin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çeşitli ürün ve süreç iyileştirmeleri yapmıştır. Örneğin, karbon minimal basınçlı ölçülü doz inhalerlerinin geliştirilmesine yönelik önemli ölçüde yatırım yapılmıştır. Ekibimiz, bu tür yenilikçi çevre uygulamalarının hayata geçirilmesi için gösterilen farkındalık ve çabadan çok etkilenmiştir. Dolayısıyla şirket, kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını resmi olarak ölçmektedir ve bu ölçümler endüstri standardının üzerinde ve ötesindedir. Şirketin bu konudaki liderliğini alkışlarken, şirketin 2025’teki bir sonraki yeniden sertifikalandırılmasına kadar geliştirilecek ve uygulanacak diğer yenilikleri görmek için heyecanla bekliyoruz.

Yeniden sertifikalandırma süreci, sosyal ve çevresel etki açısından kaydedilen başlıca ilerlemelerin altını çizmenin yanı sıra, önümüzdeki üç yıl için hedef olarak yeni Sürdürülebilirlik Stratejik Planı’nın temelini temsil eden bir dizi iyileştirme de belirlemiştir.

B Corp’lar sadece hissedarlara değil, çalışanlar, müşteriler, topluluklar ve çevre gibi tüm iş paydaşlarına fayda sağlamayı da yasal olarak taahhüt etmektedir.

Buna paralel olarak, 2018 yılında Chiesi, İtalya’da (Società Benefit) ve ABD’de bir Fayda Şirketi yasal statüsünü benimseyerek tüzüğünü değiştirirken, Fransız bağlı kuruluşu 2021 yılında bir Societé à Mission olmuştur. Chiesi’nin tüzüğü, Paris Anlaşması’nın iklim nötrlüğü hedefleri doğrultusunda karbon nötr olma taahhüdünü içerecek şekilde 2022 yılında entegre edilmiştir. Grup, emisyon azaltımı için açık ve ölçülebilir kilometre taşları içeren ayrıntılı bir plan uygulayarak 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflemektedir.

Grup, edeflerini pekiştirmek, şirketin temsil ettiği değerleri  hatırlatmak için şirketin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteren yıllık bir etkinlik olan ve We Act Day (We Actively Care for Tomorrow) olarak adlandırılan “Yarınlarımız İçin Harekete Geçiyoruz Günü”nü kutladı. Bu yılki kutlamaya şirketin 30 iştirakinin tamamı katıldı.