Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Biyosidal ve Kozmetik Ürünlere İlişkin 2023 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Verileri

Biyosidal ve Kozmetik Ürünlere İlişkin 2023 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Verileri

KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREK DENETİM VERİLERİ

Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

 

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı ikinci üç aylık dönemlerinde (Nisan-Mayıs-Haziran) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2023 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı, güvensiz/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde denetlenen ürün sayısının (254) %97’si uygunsuz bulunarak (247) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 254

Uygun ürün sayısı: 7

Uygunsuz ürün sayısı: 247

Uygunsuzluk gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 229.957 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 20.000 TL

Toplam para cezası: 249.957 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen ve Kurumumuzca tespit edilen 4172 adet sahte/taklit parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz/risk taşıyan ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha kararı alınmıştır.

TİP-1 VE TİP-19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2023 YILI İKİNCİ 3 AYLIK DENETİM VERİLERİ

Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

 

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerinde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (ruhsatsız ve güvensiz/risk taşıyan) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2023 yılı biyosidal ürün denetimleri, risk analizi yapılarak uygunsuz (ruhsatsız, güvensiz/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde 1 ruhsatsız ürün ve analiz sonuçları neticesinde 6 güvensiz/risk taşıyan ürün tespit edilmiştir. 6 güvensiz/risk taşıyan ürüne ait bilgiler Kurumumuz internet sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca güvensiz/risk taşıyan ürünlere ait bilgiler https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tip-1-ve-tip-19-biyosidal-guvensiz-urunler URL adresinde yer alan güvensiz/risk taşıyan ürünler listesine eklenmiştir.

Denetlenen Tip-1 ve Tip-19 Biyosidal Ürün Sayısı: 18

Toplam Uygunsuz (Güvensiz/Risk Taşıyan ve Ruhsatsız) Ürün Sayısı: 7

Güvensiz/Risk Taşıyan Ürün Sayısı: 6

Diğer Uygunsuz (Ruhsatsız) Ürün Sayısı: 1

Uygunsuzluk (Güvensizlik/Risk taşıma ve Ruhsatsızlık) Gerekçesi ile Uygulanan Toplam İdari Para Cezası: 408.600 TL

TİTCK