Ana Sayfa Tıp&Sağlık Biyolojik Ajan Kullanan Romatolojik Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi

Biyolojik Ajan Kullanan Romatolojik Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi

Prof. Dr. Canan Ağalar

Biyolojik ajan kullanımı ile alınan başarılı sonuçlar, bu ilaçların kullanım alanlarının genişlemesine neden olmuştur. Ancak kullanım sırasında bazı enfeksiyonların ortaya çıkması veya mevcut enfeksiyonların alevlenmesi, ne yazık ki tedavi başarısını olumsuz etkilemekte ve aynı zamanda mortaliteyi arttırmaktadır. Klinisyenlerin bu ajanların kullanımı sırasında oluşabilecek riskler konusunda farkındalığının artması, enfeksiyonların önlenmesinde ilk basamaktır. Başlangıç taramaları, takip prosedürleri, eşlik eden hastalıklar ve kullanılmış ilaçlarla bireyselleştirilmiş risk değerlendirmeleri dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Farklı ülkelerin biyolojik ajan kullanımı ve enfeksiyonlar konusunda değişik kılavuzları mevcuttur ve aralarında çeşitli bölgesel uygulama farklılıkları olduğu görülmektedir. Ülkemizde de, biyolojik ajan kullanmaya aday erişkin hastalarda enfeksiyon hastalıklarını tanıma ve korunma açısından ortak bir yaklaşımda oluşturmak amacıyla, konu ile ilgili derneklerin katılımı ile tüm uluslararası önerileri ve literatürü harmanlayarak bir uzlaşı raporu hazırlanmasına gerek duyulmuştur. Böylelikle, konuyla ilgilenen tüm hekimlerin ortak kavramlarda buluşabileceği, klinik uygulamadaki farklılıkları giderebilecek, kaynak olarak kullanılabilecek bir metin hazırlamak hedeflenmiştir.

Uzlaşı rapor hazırlığı için Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’nin daveti üzerine Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD), Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), Türk Dermatoloji Derneği (TDD), Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD), Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan toplam 33 temsilci, 2018 yılı Ekim ayında Ankara’da toplandı. İlk toplantıda görev paylaşımı ve format belirlenmesinden sonra her bir temsilci sorumlu olduğu konuda gerekli araştırmaları ve hazırlıkları gerçekleştirdi. İkisi online olmak üzere dokuz toplantı ve mail yoluyla yapılan değerlendirmeler sonrasında ortak olarak onaylanan uzlaşı raporu oluşturuldu.

Uzlaşı raporunda hedeflenen kitle biyolojik ajan tedavisini düzenleyen ilgili uzmanlık alanları ile sağlık uygulama tebliği gereği tedavi başlangıcında onay verme yetkisi tanımlanmış uzman hekimlerdir. Özetle bu hastaları takip eden tüm hekimlere yol gösterici olması hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Canan AĞALAR
Editör

–> Biyolojik Ajan Kullanan Romatolojik Hastalarda Enfeksiyon Yönetimi kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız.