Ana Sayfa Eczacılık “Bırakın Eczaneler Daha Fazlasını Yapsın”

“Bırakın Eczaneler Daha Fazlasını Yapsın”

COVID-19, eczacılık mesleğinin sağlık sistemlerini destekleme yeteneklerine dair yadsınamaz kanıtlar sundu. Örneğin, FIP  ( The International Pharmaceutical Federation  ) üyesi kuruluş Amerikan Eczacılar Birliği’ne göre, ABD’deki pandemik eczane ekipleri, COVID testi, aşılama, tedavi ve yatılı hasta bakımı şeklinde 350 milyondan fazla klinik müdahale gerçekleştirdi.

Birçok uluslararası kuruluş ve düşünce kuruluşu, iyi işleyen bir sağlık sistemini şu özelliklere sahip olarak tanımlamaktadır: erişilebilir ve güvenilir ilaç ve teknoloji tedariği; eğitimli ve motive sağlık çalışanları; iyi altyapı (gelişmiş yönetişim dahil); kanıta dayalı politikalar; güçlü planlar; ve yeterli finansman.

Hiç şüphe yok ki sağlığa erişim, güvenli tedarik zinciri ve ilaçların sorumlu kullanımı için eczacılık şarttır.

FIP’in misyonu, farmasötik uygulamaların, bilimlerin ve eğitimin ilerlemesini sağlayarak küresel sağlığı desteklemektir. Örnek olarak serbest eczaneyi ele alalım. Mesleğin bu sektörü tavsiye, bilgi ve eğitim, triyaj, tarama/test ve yönlendirme, aşı uygulama, çoklu ilaç reçeteleme ve azaltma ve takip yoluyla sağlık hizmetlerini güçlendirir. Ancak serbest eczacıların karşılayabileceği, sağlık sisteminin diğer alanları üzerindeki baskıyı hafifletecek ve zamandan tasarruf sağlayacak çok çeşitli başka ihtiyaçlar da mevcuttur. İlaç uzmanları olarak daha fazla eczacının ilaç yazmasına ve başlatmasına izin verilebilir. Eczacılar ayrıca diyabet gibi uzun süreli rahatsızlıkları olan hastaların yönetimini üstlenme becerisine de sahiptir. Evrensel sağlık güvencesine ulaşmak istiyorsak, tüm ülke ve bölgelerde ilerleme ve ilerlemeye ihtiyacımız var.

FIP’in 2023 Dünya Eczacılar Günü için mesajı açık: Bırakın eczaneler daha fazlasını yapsın.

FIP Dünya Eczacılar Günü kampanyası, eczanelerin toplumları destekleme konusundaki başarılarını kutlaması ve aynı zamanda sağlığı iyileştirme konusundaki değerini ve potansiyelini duyurması için bir fırsattır.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)

Dip not:

Neden Dünya Eczacılar Günü diye bir kutlama var?

İstanbul’daki 2009 FIP Konseyi’nde hayata geçirilen Dünya Eczacılar Günü’nün amacı, dünyanın her köşesinde eczacının sağlığın iyileştirilmesindeki rolünü destekleyen ve savunan faaliyetleri teşvik etmektir. Eczacılar insanların ilaçlarından en iyi şekilde yararlanmalarının nedenidir; deneyimlerini, bilgilerini ve uzmanlıklarını (tıp) dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için kullanıyorlar. Dahası, ilaçlara erişim sağlıyorlar, insanlara ilaçları nasıl doğru şekilde alacakları konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar ve çok daha fazlasını yapıyorlar.

FIP, 2020 yılından bu yana kutlamaları eczacılık mesleğinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde genişletmek için Dünya Eczacılık Haftası’nı da başlatıyor.

25 Eylül neden kutlanıyor?

FIP’in Türk üyeleri, FIP’in 1912 yılında aynı gün kurulması nedeniyle tarihi önerdi .