Ana Sayfa Tıp&Sağlık Bilim İnsanları Küçük Balık Yemenin Beklenmedik Sağlık Faydalarını Keşfetti

Bilim İnsanları Küçük Balık Yemenin Beklenmedik Sağlık Faydalarını Keşfetti

Japonya’daki Nagoya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırma, küçük balıkları bütün olarak tüketmenin, Japon kadınlarda kanserden ve diğer tüm nedenlerden ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Association between consumption of small fish and all-cause mortality among Japanese: the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study

Bulgular, diyetlere küçük balıkların dahil edilmesinin yaşam beklentisini uzatmanın basit ama etkili bir yolu olabileceğini öne sürüyor.

Daha Uzun Yaşamın Sırrı?

Araştırma ekibi, Japon halkı arasında küçük balık tüketimi ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Araştırmaya Japonya’da ülke çapında 35 ila 69 yaşları arasındaki 80 bin 802 katılımcı (yüzde 34 bin 555 erkek ve 46 bin 247 kadın) dahil edildi. Katılımcıların küçük balık tüketme sıklığı, başlangıçta bir gıda sıklığı anketi kullanılarak değerlendirildi.

Araştırmacılar onları ortalama dokuz yıl boyunca takip etti. Takip döneminde, çalışmaya dahil edilen kişilerden 2 bin 482 ölüm kaydedildi ve bunların yaklaşık yüzde 60’ı (1 bin 495 ölüm) kansere bağlıydı.

Kadınlara Yönelik Önemli Bulgular

Küçük balık yemeyi alışkanlık haline getiren kadınlar arasında tüm nedenlere bağlı kanser ölümlerinde önemli bir azalma görüldü. Ayda 1-3 kez, haftada 1-2 kez veya haftada 3 kez veya daha fazla küçük balık yiyen kadınlarda tüm nedenlere bağlı ölüm riski 0,68, 0,72 ve 0,69 kat, tüm nedenlere bağlı ölüm riski ise 0,72, 0,71 ve 0,64 kat arttı.

Katılımcıların yaşı, sigara ve alkol tüketim alışkanlıkları, BMI ve çeşitli besin ve gıda alımı gibi ölüm riskini etkileyebilecek faktörler kontrol edildikten sonra araştırmacılar,  sık sık küçük balık yiyen kadınların ölme olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

Bulgular, küçük balıkları günlük diyetlerine dahil etmenin, kadınlar arasındaki ölüm riskini azaltmak için basit ama etkili bir strateji olabileceğini düşündürmektedir.

 Küçük balıkların erkek sağlığı üzerindeki etkileri 

Erkeklerde kanserden ve tüm nedenlerden ölüm riski, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kadınlarla benzer bir eğilim gösterdi. Erkeklerde önemsizliğin nedenleri belirsizliğini koruyor ancak araştırmacılar, sınırlı sayıda erkek denek veya küçük balığın porsiyon büyüklüğü gibi çalışmada ölçülmeyen diğer faktörlerin de önemli olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılara göre, kanserden ölüme neden olan kanser türünün cinsiyetler arasındaki farklılığı, cinsiyete özgü bir ilişkiye bağlı olabilir.

Araştırmacılar, “Küçük balıklar herkesin yemesi kolaydır ve kafa, kemikler ve organlar da dahil olmak üzere bütün olarak tüketilebilirler. Küçük balıklara özgü besinler ve fizyolojik olarak aktif maddeler sağlığın korunmasına katkıda bulunabilir. Bulgularımız yalnızca Japonlar arasında olsa da diğer milletler için de önemli”