Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Değişikliği

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Değişikliği

11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile, 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile 27/5/1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik metni ve yapılan düzenlemelerle ilişkin karşılaştırmalı tablo ile yönetmelik eki ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yönetmelik metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

11 Aralık 2021 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31686
YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ