Ana Sayfa Tıp&Sağlık Bariatrik Cerrahiden İki Yıl Sonra Görülen Bilişsel Faydalar

Bariatrik Cerrahiden İki Yıl Sonra Görülen Bilişsel Faydalar

Hollanda, Nijmegen’deki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Emma Custers ve meslektaşları, Roux-en-Y’ye uygun şiddetli obezitesi olan 133 katılımcıyı kapsayan bir kohort çalışmasında BS (bariatric surgery) sonrası kilo kaybının biliş, beyin yapısı ve perfüzyon ile uzun vadeli ilişkilerini incelediler. / gastrik bypass (35 ila 55 yaş arası).

JAMA / Long-Term Brain Structure and Cognition Following Bariatric Surgery

Sonuçlar : Bu bulgular BS’nin ameliyattan 2 yıl sonra sağlık yararları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. BS, gelişmiş biliş ve genel sağlıkla ilişkilendirildi ve kan damarı etkinliğinde ve temporal korteksin kortikal kalınlığında değişiklik yaptı. Bu sonuçlar obezite ve demans hastalarına yönelik tedavi seçeneklerini iyileştirebilir.

Araştırmacılar, BS’den 24 ay sonra küresel bilişin 52 katılımcıda (yüzde 42,9) en az yüzde 20 daha yüksek olduğunu buldu. Enflamatuar belirteçler, başlangıca kıyasla 24 ayda daha düşüktü (ortalama yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, 4,77’ye karşı 0,80 µg/mL); daha az hasta antihipertansif kullanıyordu (yüzde 36,1’e karşı yüzde 16,7); ve hastaların depresif semptomları daha düşük (ortalama Beck Depresyon Envanteri skorları, 9,0’a karşı 3,0) ve daha yüksek fiziksel aktiviteye (ortalama Baecke puanı, 7,64’e karşı 8,19) sahipti.

BS sonrası çoğu beyin bölgesinde beyin yapısı ve perfüzyon daha düşük olurken, hipokampal ve beyaz cevher hacminde herhangi bir değişiklik görülmedi. Nukleus accumbens ve parietal kortekste serebral kan akışında ve uzaysal varyasyon katsayısında (sCOV) herhangi bir değişiklik gözlenmedi . BS’den sonra temporal kortekste daha fazla kalınlık ve daha düşük sCOV görüldü.

Yazarlar, “Bu sonuçlar, biliş, beyin yapısı ve perfüzyonda BS kaynaklı kilo kaybıyla ilişkili uzun vadeli sonuçlar hakkında yeni bilgiler sağlıyor, ancak altta yatan mekanizmalar tam olarak çözülmemiş durumda” diye yazıyor yazarlar.