Ana Sayfa Tıp&Sağlık Bakteremik Febril Nötropeni

Bakteremik Febril Nötropeni

Uluslararası klinik araştırma platformu olan ID-IRI bünyesinde gerçekleştirilen “Bakteremik Febril Nötropeni” (FNb) çalışması International Journal of Antimicrobial Agents dergisinde yayınlanmıştır.

https://infectdisiri.com/id-iri-2023/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37423582/

Çalışma, Prof. Dr. Hakan Erdem koordinatörlüğünde, 16 ülkeden 41 kanser hastanelerinde ve üçüncü basamak sağlık kurumlarımda yürütülmüş, prospektif olarak FNb hastalarını havuzlamış ve 431 hastayı analiz etmiştir. Önde gelen dergilerdeki çalışmaların çoğu, laboratuvar rehberlerinde (EUCAST, CLSI) kimi antimikrobiyallere ilişkin duyarlılık eşikleri tanımlı olmadığından, belirli patojenlerle enfekte FNb hasta gruplarına odaklanmıştır (örneğin, Stafilokok türleri veya Gram negatif bakteremiler gibi). Ancak, ID-IRI çalışmasında sağlam bir matematiksel modelleme ile bu çıkmaz aşılmış ve tüm bakteremi tipleri analiz edilmiştir. Ayrıca,

 1. Kan kültürlerinde polimikrobiyal üreme gösteren hastalar,
 2. Mükerrer kültürlerde ilk izolattan farklı kan kültürü pozitiflikleri gösteren hastalar,
 3. Fungemiler ve mantar enfeksiyonu olan hastalar çalışmadan dışlanmıştır.

Dolayısıyla, araştırmada temel olarak baktereminin doğrudan etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Hastaların sadece % 64’ünde empirik tedavinin uygun verilebilmiş olması antimikrobiyal direncin ulaştığı boyutları bir kere daha ortaya koymaktadır. Görünüşe göre, hemato-onkoloji hastaları uzun süren kemoterapi süreçleri esnasında hastanelerden dirençli mikroplar edinmekteler ve enfeksiyon sıkça hastanelerden sızan mikroplarla gelişmekte. Dolayısıyla kurumsal antibiyotik yönetimi (antibiotic stewardship) politikalarının gerekliliği ve aciliyeti bir kez daha öne çıkmaktadır.

Öte yandan, FN hastalarında enfeksiyon gelişimini kolaylaştıran temel faktörler, bakteremi geliştiğinde 30 günlük mortaliteye katkıda bulunmamaktadır. Yani, bu hasta alt grubunda normalde enfeksiyon gelişimini kolaylaştırmakla beraber, bakteremi geliştiğinde MORTALİTEYİ ETKİLEMEYEN faktörler şunlardır:

 1. Hemato-onkolojik malignite türleri
 2. Nötropeni süresi
 3. Derin nötropeni varlığı
 4. Antimikrobiyal profilaksi almış olma
 5. Yapıldıysa HSCT türü
 6. Diyabet dahil temel eşlik eden hastalıklar
 7. İnflamatuar belirteçlerin düzeyleri
 8. Kan parametreleri (hemoglobin, trombosit, ANC)

Öte yandan, FN hastalarında bakteremi gibi kritik bir enfeksiyon geliştiğinde, enfeksiyonla doğrudan ilişkili ve bakteremi yönetimiyle ilgili klinik parametrelerin MORTALİTEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRMAKTADIR. Yani altta yatan hemato-onkolojik malignite ile ilgili risk faktörleri silikleşmekte ve enfeksiyonla ilgili parametreler öne çıkmaktadır. Bunlar şunlardır:

 1. Uygun olmayan antimikrobiyal tedavi
 2. qSOFA skoru (her bir birim artış için 2.857 kat)
 3. Nabız hızı (her birim artış için 1.018 kat)
 4. Yaş artışı (yıl başına %1.017 artan risk)
 5. Gram-negatif bakteremi varlığı
 6. İdrar yolları dışında gelişen bakteremi

Dolayısıyla, FNb hastalarının yönetiminde anti-infektif desteğin optimizasyonu en öncelikli başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilginize sunulur.
Saygılarımızla
Türkiye EKMUD