Ana Sayfa Eczacılık Astım ve KOAH İlaçlarının SUT Medula Provizyon Sıkıntısı

Astım ve KOAH İlaçlarının SUT Medula Provizyon Sıkıntısı

Bilindiği üzere 4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmış ve SUT Değişikliği kapsamında yapılan düzenlemelerle ilgili karşılaştırmalı tablomuz 7 Eylül 2019 tarihli duyurumuzda bilgilerinize sunulmuştu.

Ancak özellikle astım ve KOAH ilaçlarına ait SUT düzenlemelerinin Medula Provizyon Sisteminde uygulanamadığı tespit edilmiştir. Yeni düzenlemeye göre Kurum tarafından SUT’a uygun olmadığından ödenmemesi gereken bazı ilaçların Medula Provizyon Sistemindeki düzenleme eksikliğinden dolayı ödendiği anlaşılmıştır. Sistemdeki hatanın giderilmesi için gerekli görüşmeler devam etmektele beraber meslektaşlarımızın bahsi geçen ilaçların reçetelerini karşılarken güncel SUT’u kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

 

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU