Ana Sayfa Hukuk&Etik Aşı Redleri Konusunda Bakanlığa Başvurumuzu Yaptık

Aşı Redleri Konusunda Bakanlığa Başvurumuzu Yaptık

TARİH :31.05.2023 SAYI : 25
KONU : Aile Hekimliği Aşı Reddi

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemizde yıllardır var olan tehlike yani aşı karşıtlığı son günlerde artan dayanaksız ve doğru olmayan bilgilerin daha çok sosyal medya yolu ile yayılması üzerine ailelerde kafa karışıklığına yol açmaktadır. Oysa ki Genişletilmiş bağışıklanma Programı kapsamında yapılmakta olan aşılar güvenilirliği kanıtlanmış ve koruyuculuğu konusunda da azalan vaka sayıları ile gerekliliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu program kapsamında aile sağlığı merkezlerinde uygulanmakta olan aşılar sayesinde Dilleri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci ve Kızamık vaka sayılarının yıllara göre değişimi incelendiğinde daha net görülecektir ki aşılar düzenli olarak yapılmaya başladıktan sonraki süreçte bu aşılarla ilişkili tüm vakalar azalmaya başlamış hatta 2010-2014 yıllan arasında Çocuk Felci. 2015-2019 yılları arasında da Çocuk Felci ve Difteri açısından vaka bildirimi yapılmadığı bakanlığınıza bağlı web siteleri üzerinden duyurulmuştur.

Ülkemizde 2005 yılı ile başlayan aile hekimliği pilot uygulamasının etkilerini net bir şekilde görebildiğimiz bu sonuçlar ile aşıların ne kadar önemli olduğu hem de aile hekimliği uygulamasının başarısını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimlerine yazılı tebliğe bile gerek duymadan SİNA web sitesi üzerinden 29 Mayıs 2024 tarihli duyuru ile GBP kapsamında yapılan aşıları çocuklarına yaptırmak istemeyen aileler için yapılmış olan Red girişlerinin Mayıs ayı itibariyle kabul edilmeyeceğini bildirmiştir.

Bu konuda kanuni zorunluluk olmadığı için bebek ve çocuklarına aşı yaptırmama kararı alan ailelere sorumluluk yüklemek gerekirken Aile Hekimlerine yaptırım uygulanması kararı kabul edilebilir değildir.

Aile hekimleri GBP kapsamında ki tüm aşılar için gerekli bilgilendirmeleri ailelere yapmakta iken buna karşın yine aşı yaptırmama kararında direnen ailelerin bebek ve çocukları için aşı red bildirimi yapmaktadır. Bu bildirimler için ayrıca evraklarla performans itiraz yapılması zorunluluğu ve ayrıca bu uygulamanın da ayın son günlerinde başlatılması süreci zorlaştıracak ve aile hekimliği uygulamasında ki iş akışını bozacaktır.

Ayın son gününde yapılan bu değişiklik ile Aile hekimleri için zorunlu hale getirilen bu uygulamanın sahada uygulanmasının mümkün olmayacağı için iptalini talep ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Dr. Yakup ŞAHİN
AHEF Yönelim Kurulu 2. Başkanı