Ana Sayfa Manşet Artık YETER, Sağlıkta Şiddet Son Bulsun !

Artık YETER, Sağlıkta Şiddet Son Bulsun !

Bizim aynı cümle içerisinde bile duymaktan sıkıldığımız ”Sağlık” ve ”Şiddet” kelimeleri ne yazık ki bir kez daha bir araya gelmiştir. Şiddet terörü bu kez Antalya Kemer ilçesindeki Çamyuva Aile Sağlık Merkezi’nde görevi başındaki bir aile hekimi arkadaşımıza musallat olmuştur. Her geçen gün yeni şiddet haberleri gelmekte ve üzülerek takip ettiğimiz üzere yetkililerce buna yönelik yeterli tedbirler alın(a)mamaktadır.

Biz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak sağlıkta şiddetin olduğu her yerde dik duruşumuzu sergilemekten ödün vermedik, vermeyeceğiz. Mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan, halkın sağlığını korumak için emek veren sağlık personellerine hem sözel hem de fiili saldırıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Can güvenliğimiz olmadan görevimizi yapmakta artık çok zorlanıyoruz. Sağlık çalışanları, evden çıkıp işe giderken: ”Acaba bugün sorun yaşamadan eve dönebilecek miyim? ” diye kaygıyla görev başına giden meslek mensupları haline dönmeye başladı. Bu çok acı bir durumdur. Sağlık vermek için çaba gösteren bir mesleğin mensupları olarak kendi sağlığımızdan şüphe ederek çalışır hale gelmemiz çok dramatiktir. Vicdanımız ve sorumluluklarımız arasında görevimizi yapmaya çalışırken uğradığımız bu şiddet bizi çok yıpratmakta ve görev bilincimize zarar vermektedir. Gayet insani bir isteğimiz var. Görevimizi huzur içerisinde, layıkıyla yerine getirebilmek istiyoruz.

Biz sağlık çalışanları olarak bayramı, hafta sonu olmadan, gecesiyle, gündüzüyle ailesinden fedakârlık yaparak büyük özveriyle çalışan dev bir aileyiz. Üzülerek belirtiyoruz ki istatistikler sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kat fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanların %80’i görev süreleri boyunca sözel ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bu sayılara bir yenisi eklenmeden, etkin ve caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarla sağlık personelini karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini bekliyoruz. Bizim yan yana telaffuz ederken bile zorlandığımız bu iki sözcük ne yazık ki ülkemiz de hemen hemen her gün birlikte anılır hale gelmiş bulunmaktadır. Maalesef her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır.

Buradan yetkililere sesleniyoruz. Artık bu çığlığa kayıtsız kalmayın. Bu kanayan yaramıza bir an önce müdahale edilmezse telafisi imkânsız sonuçlar kaçınılmaz hal alacaktır. Her geçen gün bir sağlık çalışanı daha mesleğinden ve hayatından uzaklaşıyor. Sayılara bir yenisi eklenmeden acilen etkin ve caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılarak haklarımızın ve daha da önemlisi can güvenliğimizin korunmasını istiyoruz. Görevimizi tedirgin olmadan huzur içerisinde yapabilmemiz için, halkımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için şiddetin önüne geçilmesi gerekmektedir. Burdan şiddete maruz kalan meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla…

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU