Ana Sayfa Manşet “Aracılık Yasağı”na Aykırı Olan Online Hekim Görüşmesi Satışına Hapis Cezası

“Aracılık Yasağı”na Aykırı Olan Online Hekim Görüşmesi Satışına Hapis Cezası

2020 yılı Kasım ayında, online alışveriş platformu üzerinden, hekim görüşmesi satışı yapmak isteyen ancak gelen haklı tepkiler üzerine bu satışı gerçekleştiremeyen Migros hakkında yaptığımız şikayet sonucu, ilgili departman yöneticisi hakkında “aracılık suçuna teşebbüs” suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, online alışveriş platformu olan www.migros.com.tr isimli internet sitesinde, 20.11.2020 tarihinde “satılan ürünler” arasına “tıbbi danışmanlık hizmeti”, “uzman hekim”, “diyetisyen” ve “psikolog” eklenmiş; basın bültenleriyle de “alanında deneyimli uzman hekimlerle görüntülü görüşmek isteyenlerin, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros mağazalarının kasalarından ve Migros Sanal Market’ten alacakları PNR kodları ile Anadolu Sağlık Merkezi’ni arayarak randevularını kolaylıkla oluşturabilecekleri” ilan edilmiştir.

Hem 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen “aracılık yasağı”nı ihlal eden, hem de hekimlik mesleğin itibarını zedelemeye yönelik bu satış işlemi, hekim camiasından gördüğü haklı tepki nedeniyle, ilgili şirket tarafından aynı gün sonlandırılmak zorunda kalmıştır.

Meslek kuruluşumuzca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayete konu edilen satış işlemi nedeniyle, ilgili departman yöneticisi hakkında dava açılmış ve İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nce;

“sanığın suç tarihinde yetkili olduğu şirketin alışveriş sitesinde; böyle bir kanuni yetkisi olmamasına rağmen tabiplere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak suretiyle üzerine atılı 6023 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit bulunmuş ve sanık hakkında 6023 sayılı kanunun 64/1. maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verilmiştir.

Sanığın herhangi bir tabibe iş getirdiği veya buna delalet ettiğine dair kesin bir delilin dosya arasında bulunmadığı dikkate alındığında kamu davasına konu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığından, hükmedilen cezaya 5237 sayılı TCK’nın 35/2 maddesi uyarınca indirim uygulanmıştır.”

gerekçesiyle, netice olarak 1 ay 25 gün hapis cezası verilmiştir.

Sanığın sabıkasız oluşu ve verilen cezanın miktarı gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmış ve karar bu şekilde kesinleşmiştir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu