Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği, koronavirüse karşı Odamızda ve Birinci Basamak Sağlık Hizmeti veren eczanelerimizde uygulanmak üzere tedbir amaçlı önlemlerin alınması uygun görülmüştür.

Eczanelerimizin, hastalarla doğrudan temas halinde olması aşağıdaki maddeleri önemli hale getirmektedir.

A-) Eczanelerimiz:

 1. Eczane personelinin Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgilendirilmesi, yapılacak bilgilendirmede Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) kılavuzunun referans alınması
 2. Odamız tarafından düzenlenen “Coronavirüs ve Viral Enfeksiyonlarda Eczacının Rolü” eğitiminin izlenmesi, Sağlık Bakanlığımızın duyurularının incelenmesi
 3. Eczanelerimizde çalışan personelin eldiven, maske ve el dezenfektanları kullanmasına özen gösterilmesi
 4. Hasta ile direkt temasın en az seviyeye indirgenerek mesafenin 1,5-2 metre ile sınırlı tutulması, gerekli görüldüğü durumda şerit çekilerek uzaklığın korunması
 5. Nöbet hizmetinin mümkünse kepenk, banko vb. arkasından verilmesi
 6. Koruyucu içerikli ilaç ve tıbbi malzemelerin stok seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi
 7. Eczane ortamının periyodik şekilde havalandırılmasına özen gösterilmesi
 8. Eczane içerisinde hasta temasının bulunduğu tüm alanlar ve eşyaların (post cihazı, kapı kolu, raf vb.) dezenfekte edilmesine özen gösterilmesi
 9. Klima filtrelerinin temizliğine dikkat edilmesi
 10. Covid-19 şüphesi bulunan hasta olması halinde, 112’nin aranması ya da hastanın en yakın hastaneye yönlendirilmesi
 11. Ankara Eczacı Odası’ndan, Sağlık Bakanlığı’dan ve ilgili sağlık kurumlarından gelen duyuru ve bilgilendirme mesajlarının dikkatle takip edilmesi

B-) Eczacı Odamız ve Oda Personelimiz:

 1. Personelin Coronavirüs hakkında eğitilmesi
 2. Oda içerisindeki sosyal aktiviteler ve eğitim programlarına ikinci bir duyuruya kadar ara verilmesi
 3. Zorunluluk teşkil eden komisyonlar haricindeki komisyon toplantılarının ertelenmesi, zorunlu komisyonların da kısıtlı kişilerle gerçekleştirilmesi
 4. Hastalık şüphesi bulunan çalışanlara izin verilmesi
 5. Yemekhane gibi ortak kullanım alanlarına bölünmüş gruplar halinde inilmesi ve yemekhanede birer sıra boşluklar bırakılarak oturulması
 6. Sıralı dağıtım reçetelerinin ilk başvurusunun danışma bölümünden alınıp sonrasında hastaya aynı bölümden teslim edilmesi
 7. Sıralı dağıtım birimi personelinin eldiven, maske ve dezenfektan kullanımının zorunlu hale getirilmesi

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: Eczaneler için Coronavirüs Eylem Planı

EK-2: Eczacı Odamız için Coronavirüs Eylem Planı

EK-3: SARS-CoV-2 Korona Virüsü Salgını Eczacılar İçin FIP Ön Kılavuzu

Eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.