Ana Sayfa İlaç Amgen’in Birlikte Güçlüyüz Kampanyası

Amgen’in Birlikte Güçlüyüz Kampanyası

Otuz yaş üzeri kadınların yanıtladığı anket, kanser riski ve taramalar konusundaki yanlış anlaşılmaları tespit ediyor.  Kadınlar, kendilerinin ve hayatlarında yer alan diğer kadınların daha sağlıklı olmalarını sağlayacak bilgi ve eğitim araçlarına www.birliktegucluyuz.info adresinden erişebiliyor.

Amgen Türkiye, kemik sağlığı, kalp sağlığı ve kanser gibi kritik kadın sağlığı sorunlarına ışık tutmak için Türkiye’de ‘Birlikte Güçlüyüz’ kampanyasının son aşamasını başlattı. Kadınlar, ailelerinden ve arkadaşlarından edindikleri sağlık bilgilerine büyük ölçüde güveniyor. Kampanya, bu tartışmaları kolaylaştırmak, geliştirmek ve kadınların daha sağlıklı bir yaşama giden yolculuklarında birlikte daha güçlü hale gelebilmeleri için kolay anlaşılabilir sağlık bilgilerini ve araçlarını sağlamayı amaçlıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle global olarak birçok insan randevularını kaçırdığı veya geciktirdiği veya geciktirdiği için kadınların bu anlamda farkındalık kazanması oldukça önemli hale geliyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, teşhis ve tedavideki gecikmenin etkisinin en çok kanser alanında olduğu gözleniyor. Araştırma, kanser taramalarında – meme kanseri için %87’ye ve servikal kanserde %84’e varan – keskin düşüşler olduğunu gösteriyor ve medikal onkologlar kendilerine başvuran hastalarda ileri evre oranının arttığını bildiriyor. [i].  Bu durumda tanı, kadınlara ancak daha geç konulabiliyor ve sonuç olarak, tedavi için kritik zaman aralıkları kaçırılıyor.

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman: “Özellikle farkındalığın ve kontrolün kritik önem taşıdığı bu dönemde, sağlık ile ilgili temel konuları konuşmak için gereken bilgi ve araçlarla kadınları desteklemeye kararlıyız. Kadınların; sağlıklarını takip edilmesi için mümkün olan en güvenli şekilde kontrollere geri dönmelerini teşvik ediyoruz. Sağlığımızı korumak hepimizin sorumluluğu ve salgının ardından olası bir ikincil sağlık krizini de ancak hep birlikte önleyebiliriz”.

Awen For Us Kurucusu Dr. Aylin Löle ise “Kadınların kanser riskini belirlemelerine ve kanser taramasını teşvik etmelerine yardımcı olmak hem onlara fayda sağlayacak hem de erken teşhis ve önlemenin kritik önem taşıdığı bir alanda kendilerini savunmaları için başkalarına ilham olacak. Toplum sağlığının yaşamlarımızı nasıl sürdürdüğümüzü ciddi şekilde etkilediği bu zamanda, kadınları teşvik etmek için ‘Birlikte Güçlüyüz’ kampanyasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz” diyor.

300’den fazla kadınla yapılan ankette, kadınların genellikle kanserin etkisinin farkında oldukları, ancak risk faktörlerini azaltmak için proaktif adımlar atmaya pek eğilimli olmadıkları görüldü.

‘Birlikte Güçlüyüz’ Anketinin Bulguları[ii] 

  1. Konu kanser olduğunda, Türk kadınları en çok kanser tedavisinin ne kadar zor olacağı konusunda endişeleniyor (%95): Ayrıca, kanser olmayan dört kadından üçü, en fazla kanser tanısının, sevdikleri (%93) üzerindeki etkisi konusunda endişe duyduklarını söylüyor.4 
  2. Türkiye’de kanser, kadınlar ve doktorları arasındaki konuşmaların önde gelen konusu: Ulusal verilere göre; meme ve tiroid kanserleri, Türkiye’de kadınlar arasında tanı konan en yaygın kanserlerdir.[iii] Bununla birlikte, kanser hakkında doktorlarıyla konuşmayanlar arasında, doktorların kanseri (%50) gündeme getirmediği veya randevuları sırasında kanser hakkında konuşmak için yeterli zamanları olmadığı için bunu yapmadıkları belirtiliyor (%34).
  3. Kadın kanserlerinin taranmasıyla ilgili bazı olumlu işaretler var: Taranan iki kadından biri, taranmalarına (%50) neden olan belirli bir sağlık sorunu yaşamaları nedeniyle tarandı.4
  4. Kadınlar genel sağlık ve iyi olma durumları hakkında konuşmak için sosyal çevrelerini kullanıyorlar: Tüm yaş gruplarındaki çoğu kadın (%74) kanser konusunu arkadaşları ve aileleriyle görüşüyor. 4 
  5. Kadınlar, arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmaların tarama konusunda davranış değişikliğini teşvik edeceğini söylüyorlar: Ankete katılan kadınların çoğu (%54) bir arkadaş veya aile üyesinin kanser taramasından geçme konusunu konuştuysa, bunun kanser taramasından geçme olasılıklarını büyük ölçüde artıracağını belirtiyor.4 

Kadınlar; kendilerini ve sosyal çevrelerini, doktorlarıyla yaşam tarzı değişiklikleri ve kanser risk faktörlerini azaltmanın yolları hakkında konuşmayı da içeren proaktif adımlar atmaya teşvik etmeliler.

Kampanya, kadınları sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olmak için Breakout Challenge’da yeni bir fiziksel aktiviteye katılmaya ve #BirlikteGüçlüyüz etiketini kullanarak sosyal medya aracılığıyla fotoğraf ve videolar yayınlamaya davet ediyor.

Nasıl katılacağınız ve doktorunuzla, diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızla kadın sağlığı hakkında konuşma araçlarına nasıl erişeceğiniz konusunda daha fazla bilgi için www.birliktegucluyuz.info adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birlikte Güçlüyüz Hakkında
“Birlikte Güçlüyüz” kadınların – özellikle kemik sağlığı, kalp sağlığı ve kanser gibi bugünün en büyük rahatsızlıkları arasında yer alan sağlık sorunlarına ışık tutacak bir eğitim kampanyasıdır. Kampanya, kadınların sağlık koşullarına dair bilgisini, tıbbi yardım almanın önündeki engelleri ve COVID-19 gibi dış etkilerin kişisel sağlık üzerindeki etkisini değerlendiren 2.000’den fazla kadının katıldığı uluslararası bir araştırmanın bulgularını içermektedir. “Birlikte Güçlüyüz” kampanyası, kadınların daha sağlıklı bir yaşam yolculuğunda güçlü olmak için ihtiyaç duydukları, kolayca anlaşılabilir sağlık bilgilerine ve eyleme geçirilebilir araçlara erişim sağlayacaktır.