Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Eylül 2023 CUMARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 32304

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu bent kapsamı dışında tutulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütü