Ana Sayfa Tıp&Sağlık Aljinatlar: Okyanustan Gastroözafageal Reflü Hastalığı Tedavisine

Aljinatlar: Okyanustan Gastroözafageal Reflü Hastalığı Tedavisine

Daha önce ülkemizde bu kadar geniş ve kapsamlı incelenmemiş bir konu olan aljinatların gastroözafageal reflü hastalığının (GÖRH) tedavisindeki rolünü gözden geçiren ve en güncel değerlendirme olan “Aljinatlar: Okyanustan Gastroözafageal Reflü Hastalığı Tedavisine” adlı çalışma, 21-24 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Gastroenteroloji Kongresinde ilk defa sunuldu.

Bu geniş çaplı değerlendirme çalışması, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Peter Dettmar, Prof. Dr. Filiz Akyüz, Prof. Dr. Altay Çelebi, Prof. Dr. Dinç Dinçer, Prof. Dr. Hasan Özen ve Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalkan gibi alanlarında uzman hekimleri bir araya getirdi.

Çalışmanın ele aldığı konuların tümünü oldukça ayrıntılı değerlendiren çalışma, GÖRH tanımı ve epidemiyolojisini hem Türkiye’den hem dünyadan örneklerle vererek başlıyor.

Çalışmanın ana konularından biri olan aljinatların etki mekanizmalarını ve üretim şekillerini ayrıntıları ile özetleyen değerlendirme, aljinatların etkin ve hızlı bir raft formasyonu oluşturduğunu vurgularken, aynı zamanda tüm aljinatların aynı olmadığını ve kaynağı ile üretim metotlarına göre farklı karakteristikler taşıdıklarını anlatıyor. Çalışmaya göre aljinat çeşitleri arasında özellikle Laminaria hyperborea diğerlerine göre daha güçlü raft oluşturuyor. Çalışma ayrıca, hafif GÖRH semptomlarının tedavisinde aljinat monoterapisinin etkinliğini, ciddi ve Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ) yanıtsız GÖRH tedavisinde aljinatların PPİ ile kombine kullanımındaki rolünü, regürjitasyon dominant ve atipik GÖRH’nda aljinatların etkinliğini de değerlendiriyor. Çalışmada aljinatların uzun dönem ve/veya gereğinde kullanımı ile ilgili değerlendirmeler, step-down tedavide, PPİ kesilirken kullanımda, çocuklarda GÖRH tedavisinde, gebelik ve laktasyon sırasında kullanımı ilgili konularda da ayrıntılı bilgiler de veriyor. Çalışmanın son bölümünde ise aljinatların ne kadar güvenli olduğu ile bilgiler bilimsel kanıtlar ile gözden geçiriliyor.