Ana Sayfa Tıp&Sağlık Aile Hekimlerinin Sayılarının Arttırılabilmesi için…..

Aile Hekimlerinin Sayılarının Arttırılabilmesi için…..

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

ÖNCE AİLE HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile hekimlerinin özlük hakları ve 10 yıldır süren kronikleşmiş sorunları iyileştirilmezse aile hekimi bulunmasında da sıkıntılar yaşanacaktır dedi.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı Aile Hekimliği Uygulaması Planlama Rehberi incelendiğinde temel olarak görünen tablo aile hekimi sayısının artırılması ve aile hekimine düşen nüfusun azaltılmasıdır. Hedef 2800 aile hekimi sayısına ulaşılması olmak kaydıyla aile hekimi sayısının artırılması olarak görülmekle birlikte, azalan nüfusa rağmen işlerinin de en az 2-3 kat artacağını öngörüyoruz. Buna karşın aile hekimlerinin nüfus üzerinden bir hak ediş maaşı aldığı düşünüldüğünde ise burada bir dengesizlik söz konusu olacaktır” dedi.

Dr. Eryazğan bu durumu şöyle açıkladı. “Kronik hastalık takibi ve bununla ilgili aile hekimlerine tanımlanacak bazı işlerin düşük nüfus baz alınarak kendilerine verileceğini düşünüyoruz. Bu noktada bir çelişki ortaya çıkıyor. Aile Hekimleri maaşlarını kendilerine kayıtlı nüfuslardan alırken, nüfus düşürülerek maaşları da azaltılacak, ancak üzerlerine bir o kadar yeni yükler verilecek. Peki aile hekimi sayısının artırılması için Aile Hekimi adayları nereden gelecek? Aile Hekimliklerine gelecek adaylar İlçe Sağlık Müdürlüklerinden ya da acil hizmetler sunan devlet hastanelerinden olacaktır. Özellikle ülkenin belli bir kısmında 4924 ile sözleşmeli çalışan hekimlerin, nüfusu düşen aile hekimlerine oranla özlük haklarının çok daha iyi olması ve aile hekimlerinde 10 yıldır süren kronikleşmiş sorunların devam etmesi caydırıcı olacaktır. Vekâletsiz iznin olmaması, aile sağlığı çalışanı açığının devam etmesi, emeklilik özlük haklarının düzenlenmemesi, cari giderdeki kaybın düzenlenmemesi, özlük hakları noktasında yeni düzenlemeler yapılmaması bu aile hekimi sayısına ulaşmanın ne kadar güç olacağının göstergesi gibidir.”

Hedeflenen bu daha verimli aile hekimliği için aile hekimine düşen nüfusun azaltılması mutlaka gereklidir diyen Dr. Eryazğan, “ancak bunu yaparken aile hekimlerinin özlük hakları korunmalı ve geliştirilmeli. Son beş yılda hem cari giderden hem temel maaştan kayıp yaşayan aile hekimlerinin özlük hakları düzenlenmediği zaman, aile hekimliğine geçiş sadece kağıt üzerinde kalacak ve bu sayılar tutturulamayacak dolayısıyla aile hekimine düşen nüfus da azaltılamamış olacaktır” dedi.

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, bu rehberin gözden geçirilmesinin ve AHEF’in görüşlerinin mutlaka değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı