Ana Sayfa Tıp&Sağlık ACE inhibitörleri ve ARB’ler Covid-19 riskini etkilemiyor

ACE inhibitörleri ve ARB’ler Covid-19 riskini etkilemiyor

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 169 hastaneden gözlemsel bir veritabanı kullanarak, 20 Aralık 2019 ve 15 Mart tarihleri ​​arasında kabul edilen Covid-19’lu hastanede yatan hastalar arasında kardiyovasküler hastalık ve ilaç tedavisi ile hastane içi ölüm arasındaki ilişkiyi değerlendirildi.

Çalışmamız, altta yatan kardiyovasküler hastalığın Covid-19 ile yatan hastalar arasında hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkili olduğunu gösteren önceki gözlemleri doğrulamıştır. Sonuçlarımız, bu klinik bağlamda ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin hastane içi ölümle potansiyel zararlı bir ilişkisi hakkındaki önceki endişeleri doğrulamamıştır.

Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19


İtalya’nın Lombardiya bölgesinde nüfus temelli 6272 vakalı kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Bu büyük, popülasyon temelli çalışmada, yüksek kardiyovasküler hastalık prevalansları nedeniyle ACE inhibitörleri ve ARB’lerin kullanımı, Covid-19 hastalarında kontrol grubuna göre daha sıktı. Bununla birlikte, ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin COVID-19 riskini etkilediğine dair bir kanıt yoktu.

Renin–Angiotensin–Aldosterone System Blockers and the Risk of Covid-19

COVID-19’un Kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi