Ana Sayfa GETAT A’ dan Z’ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular

A’ dan Z’ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular

Prof. Dr. L.Ömür Demirezer

6 Profesörden 262 Tıbbi Yağ, Yağlı Ürün ve 42 Aromatik Su ile İlgili Merak Ettiğiniz Her Şey 

Tıbbi bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen ürünler (yağlar, reçineler, balsamlar, yağ taşıyan bitkilerden hareketle birlikte aromatik sular, maseratlar ve anflorajlar) ile yapılan uygulamalar, insanlığın oluşturduğu bilinen en eski tedavi yöntemleridir. Binlerce yıldır denenmiş sonuçları insanlık kültürünün hafızasına kaydedilmiş ve modern tıbbın olanaklarıyla  kullanım alanları geliştirilmiştir. Diğer bir değişle, insanlık tarihi ve doğanın ürünleridir. Hem ruhun hem de bedenin iyileştirilmesi için geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Kitapta, her yağın elde edilişi, bilimsel adı, rengi, kokusu, kıvamı ve notasının yanı sıra etkileri, kullanım şekilleri, uyarılar ve saklama koşullarına kadar gerekli her türlü bilgi sunulmuştur. Kitabın kolay anlaşılabilmesi için sade bir dil kullanılmış ve her ürün ile ilgili bilgilerin 1-2 sayfayı geçmemesine özen gösterilmiştir.

Bu kitapta 136 uçucu yağ, 12 absolü, 1 anfloraj, 18 reçine ve balsam, 42 aromatik su (hidrosol-hidrolat), 65 sabit yağ ve 27 yağlı maserat ile birlikte ozonlanmış yağları da içeren toplam 304 monografı sizinle buluşturuyoruz.

Aralarında Avrupa Farmakopesi (EDQM) 13 / B uzmanlar grubu üyesi bir profesörün de bulunduğu yurt içinde ve yurt dışında pek çok bilimsel dergide makaleleri yayınlanan 6 profesörden oluşan bir yazarlar grubunun hazırladığı bu kitapta, A’dan Z’ye hangi hastalık için hangi ürünün kullanılacağını gösteren Tıbbi Etki Dizini de yer alıyor. Kitap, yazarların uzun yıllara dayanan bilgi birikimlerinin 490 bilimsel kaynak ve 121 bilimsel ve kurumsal web sitesi üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler ile harmanlanması sonucunda kaleme alınıp okuyucuya sunulmuştur.

Okurlarımızın güzel kokuların büyülü dünyasından sağlıkla yararlanmaları dileklerimizle … 

Yazarlar: 

Prof.Dr.L.Ömür Demirezer

1979 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezun oldu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 1991 yılında JW Goethe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoloji dalında doktora derecelerini aldı. Tekrar Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’na dönerek 1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. 2003-2009 sıralarında H.Ü.EF Farmakognozi Anabilim Dalı başkanı olarak, 2010-2013 görevlerde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 1999-2000 evleri arasında Leipzig Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde konuk öğretim üyeliği, 2010-2013 arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün İnceleme ve Değerlendirme üyeliği, 2013-2018 araştırmada İlaç Sanayii Teknik Komite üyeliği, 2015-2018 araştırmada Türk Farmakopesi çalışma üyeliği grubu görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren Avrupa Farmakopesi (EDQM) 13 / B Uzmanlar grubu üyesidir. Ayrıca 2003-2018 çalışma arasında Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği yönetim kurulu başkanlığı ve bilim kurulu üyeliği görevinde devrede. Bilimsel çalışma alanı tıbbi bitkilerin etkileri ve ilaç adayı moleküllerin izolasyonu olarak özetlenebilir. Yurt içinde ve çeşitli bilimsel makaleler yayınlanmıştır. 

Prof.Dr.Tayfun Ersöz

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezun olmuş ve aynı yıl bu fakültenin Farmakognozi Anabilim Dalı’nda akademik yaşantısı başlamıştır. Tüm akademik aşamalarını bu anabilim dalında gerçekleştirmiş ve 2002 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Dr. Tayfun Ersöz, H.Ü. Eczacılık Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü başkan yardımcılığı (2000-2003); Meslek Bilimleri Bölümü başkanlığı (2003-2006), H.Ü. Eczacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi koordinatörlüğü (2008-2012) görevlerini üstlenmiştir. 2010-2016 mesajında da TC Sağlık Bakanlığı Bitkisel Tıbbi Ürünler İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda üye olarak görev yapmıştır. 2003-2005 döneminde Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD) yönetim kurulu üyeliği ve 2005-2007 döneminde denetleme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup 2007-2018 görevlerinde bu derneğin bilim kurulunda ve 2015-2018 sıralarında da yönetim kurulunda görev yapmıştır. Tıbbi bitkilerden etken madde izolasyonu, yapı tayini ile tıbbi bitkilerin etkilerinin test edilebildiği bilimsel araştırmalarında yer almaktadır. Tayfun Ersöz Mart 2016 tarihinde emekli olmuş, daha sonra 2016-2019 arasında KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği (European Scientific Cooperative on Phytotherapy-ESCOP) Bilimsel Komitesi Danışman Editörler Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Prof.Dr.İclal Saraçoğlu

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezun olmuş, Farmakognozi Anabilim Dalı’nda 1982 yılında yüksek lisans, 1987 yılında ise doktora derecesini almıştır. 1990 yılında doçent, 1999 yılında ise profesör olmuştur. 1993-19951997-1998 ve 2001 yıllarında Japonya “Nagoya City University, Eczacılık Bilimleri Fakültesi” de öğretim konuk üyesi olarak eğitime aşağıda bulunmuş ve biyoteknoloji-moleküler biyoloji alanında araştırmalar yapmıştır. 2009-2012 sıralarında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. Fakülte, çeşitli bakanlıkların değişik komisyonlarında bulunmaktadır. 2003-2018 sır arasında Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği’nin bilim kurulu üyesi, 2005-2015 görevler arasında da yönetim kurulu üyesi üyesi olarak görev almıştır. Bilimsel çalışma alanları, tıbbi bitkilerin taşıdığı etkili bileşiklerin izolasyonu, uzmanlığı, yapı tayinleri ve bazı biyolojik etkilerinin araştırılması ile yeni doğal ilaç adayı moleküllerin kullanımına yöneliktir. Tartışmalı dergilerde yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel derginin yayın üyeliği ve hakemliğini yürütmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel derginin yayın üyeliği ve hakemliğini yürütmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel derginin yayın üyeliği ve hakemliğini yürütmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Prof.Dr.Bilge Şener

1974 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi’nde farmakognozi alanında doktor unvanını aldı. 1981 yılında doçent ve 1987 yılında profesör oldu. 1982-20022013-2016 yayınında kurucusu olduğu Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nın başkanı, 1987-1994 çalışması arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcısı ve 1994-1997 gösterilerde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Avrupa Farmakopesi Türkiye delegasyonu, Sağlık Bakanlığı bilimsel danışma komisyonları üyeliği görevlerini de ifa görevleri. Biyoaktif doğal bileşiklerin tespiti ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri, derlemeleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek projeleri, bildirileri bulunmaktadır. Farmakognozi ve fitoterapi lisansüstü eğitim programlarını da sürdürmüştür. Çalışma alanları arasında bitkisellerin ve nutrasötiklerin kalite kontrolleri ve bunlarla ilgili mevzuatlar da yer dahil. Prof. Dr. Bilge Şener 23 Temmuz 2020 tarihinde emekli olmuştur.  

Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu

04.07.1987’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup aynı yılın eylül ayında mezun olduğu fakültenin Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1989 yılında Farmakognozi Anabilim Dalı’nda uzman eczacı, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda doktora dereceleri aldı. 1999 yılında aynı anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2002’de üç ay süreyle King’s College London’da (İngiltere) misafir araştırmacı olarak bulundu. 2005 yılında farmakognozi ve farmasötik botanik alanında doçent, 2010 yılında profesör oldu. Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği’nin kuruluşundan itibaren dernek üyesidir; 2015-2018 yılları arasında yönetim kurulu ve bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Bilimsel çalışma alanı başlıca tıbbi bitkilerin anatomik yapısı ve biyolojik etkileridir. Bu konularda yapılmış çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. 2011-2016 yıllarında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu”nda üye olarak yer almıştır. 2015-2018 yılları arasında Türk Farmakopesi Doğal Ürünler Çalışma Grubu’nda görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) yönetim kurulu başkanıdır. Mart 2020’de İlaç Sanayii Teknik Komitesi YÖK temsilcisi olarak seçilmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Funda N. Yalçın

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde aynı dalda doktora dereceleri aldı. 1999-2000 yılları arasında 11 ay süre ile Utah Üniversitesi’nde (Salt Lake City-ABD) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda 2007 yılında doçent ve 2013 yılında profesör oldu. 2005 yılından itibaren Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği yönetim kurulu üyesidir; 2015-2018 yılları arasında II. başkan olarak, 2018’den bu yana da sekreter olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından bu yana Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği-European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) Bilimsel Komite üyesi, 2016 yılından itibaren bu komitenin eş-sekreterliği görevini sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi MAGUM (Medisinal Kimya Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve 2018 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGTAM) yönetim kurulu üyesidir. Bilimsel çalışma alanı tıbbi bitkilerin etkileri ve ilaç adayı moleküllerin izolasyonu olarak özetlenebilir. Ağustos 2016’dan itibaren Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hayykitap’tan Yayımlanan Kitapları

A’dan Z’ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular, Şubat 2021

A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler, Kasım 2019