Ana Sayfa Eczacılık 52 İlacın Geri Ödemeden Çıkarılması Hakkında Açtığımız Davada Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

52 İlacın Geri Ödemeden Çıkarılması Hakkında Açtığımız Davada Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Odamız tarafından, 8 Eylül 2021 günü 31592 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de yer alan 2021/5 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)’da kayıtlı 52 adet ilacın ödeme listesinden çıkarılmasına ilişkin,

1. Maddesinin (Tiyokolşikozit etkin maddesini mono ve/veya kombine içeren ve eklem ve kas ağrısı tedavisinde topikal olarak kullanılan ilaçların) dışında kalan ilaçlar bakımından,
2. Maddesinin (terapötik referans grubu belirlenerek aynı reçetede bir kutu ilacın ödenmesi),

3. Maddesinin
4. Maddesinin (eş değer ilaç uygulaması kapsamındaki taban birim fiyata yüzde 5 ilave edilerek birim fiyatı bulunması)

iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 08.11.2021 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi 2021/6809 esasına kayıtlı davada yukarıda belirtilen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Halk sağlığını korumak adına dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız.