Ana Sayfa Tıp&Sağlık 3,5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı

3,5 milyon hepatit B virüs taşıyıcısı

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından kabul edilen “28 Temmuz Dünya Hepatit Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı ve 2009-2010 yılları arasında Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin yayınladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte birinin hepatit B virüsü ile karşılaştığına ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin Hepatit B virüsünü yenemeyerek virüs ile infekte olduğuna dikkat çekti.

Viral hepatitlere sebep olan farklı virüs tipleri (A, B, C, D, E) bulunmaktadır. Viral hepatitler (B ve C), dünya çapında 325 milyon insanı etkileyen, karaciğerde iltihaplanma yaparak siroz ve karaciğer kanserine neden olan ciddi bir halk sağlığı problemidir. Karaciğer kanserinin temel nedenlerinden biri olan viral hepatitler nedeni ile her yıl 1,34 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. En sık rastlanan bulaşıcı hastalıklardan biri olan viral hepatit, tüm dünyada hala önemini koruyan dört küresel sağlık sorunundan biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye Hepatit B virüsünün görülme sıklığı açısından orta düzeydeki ülkeler arasında yer almaktadır.

En Sık Görülen Bulaş Yolu Aile İçi Geçiş

Virüs, kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşır. Hepatit B virüsü taşıyan kişi ile korunmasız cinsel ilişkiye girilmesi, tıraş bıçağı, tırnak makası gibi özel eşyalarının paylaşılması, damar içi ilaç bağımlısı olanlarda ortak enjektör kullanılması, steril olmayan şartlarda cerrahi işlem ya da dövme yapılması sonucunda veya doğum esnasında anneden bebeğe hastalık bulaşabilir. Ülkemizde bulaşma şekli olarak çoğunlukla aile içi geçiş görülmektedir.

Hepatit B virüsü taşıyan kişiler ile temasta bulunanlar, virüs taşıyan anneden doğan bebekler, damar içi ilaç bağımlıları, eşcinsel ilişki, kan ve kan ürünleri kullananlar, hemodiyaliz hastaları, çoğul transfüzyon yapılan hastalar, tutuklular, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve sağlık çalışanları hepatit B infeksiyonu açısından risk altında bulunmaktadır.

Hepatit B Hastalarının Sadece %11’i Hepatit B Virüsü Taşıdığının Farkında

Kanında hepatit B virüsü bulunan bireylerin çoğunda hastalığa ait belirtilerin olmaması hastalığın uzun süre ile tanı almaması ve tedavisiz kalmasına yol açmaktadır. Kronik Hepatit B hastalığının tedavi edilmemesi durumunda 5 yıl içerisinde %8-20 oranında siroza dönüşme ihtimali bulunmaktadır. Sirozluların yılda %2-5’inde hepatosellüler kanser gelişebilir.

Hepatit B hastalarının sadece %11’i hepatit B virüsü taşıdığının farkındadır. Bu nedenle Hepatit B ile mücadelede aşı gibi koruyucu önlemlerin alınması, risk gruplarının taranarak belirlenmesi, değişik toplum katmanlarında ve sağlık çalışanlarında farkındalığın arttırılarak hastalığın erken tespiti ve uygun tedavi ile takibinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

“Hepatitleri Test Et, Tedavi Et”

Dünya çapında milyonlarca insan viral hepatit ile yaşıyor ve bu hastalıktan habersiz. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nün bu yılki teması ‘Hepatitleri Test Et, Tedavi Et’ olarak belirlendi. ‘Kayıp milyonlarca hepatit hastasını bulma’ hedefine ulaşabilmek amacıyla viral hepatitler için tarama, korunma ve tedavi kampanyalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.