Ana Sayfa Hukuk&Etik AYM’den Yabancı uyruklu asistan hekimlere ek ödeme kararı

AYM’den Yabancı uyruklu asistan hekimlere ek ödeme kararı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de tıpta uzmanlık öğrenimi alan öğrencilere döner sermayeden ek ödeme yapılmamasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Ankara’daki bazı üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören altı Azeri, döner sermaye ek ödemesi yapılmaması nedeniyle çeşitli girişimlerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

  • Tıpta uzmanlık öğrencileri arasında döner sermaye ek ödemesinden yararlanma bakımından Türk vatandaşı olup olmama temelinde yapılan farklı muamelenin nesnel ve haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
  • Farklı muamelenin haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından orantılılık yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
  • Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. tamamı için kaynağa bknz