Ana Sayfa Hukuk&Etik “Türkiye’de Doktorların Yaşam Kalitesi”

“Türkiye’de Doktorların Yaşam Kalitesi”

Hazırlanan rapora göre, doktorların yüzde 69’u, mesleğe başladıklarından bu yana hayat standartlarının kötüleştiğini belirtmekte.

Türkiye’deki doktorların yüzde 67’si, ülkedeki çalışma koşulları ve geçim sıkıntısı nedeniyle 5 sene içinde yurtdışına çıkmak istiyor.

Raporda kıdem düzeyi düştükçe “hayat standardım iyileşti” yorumunu yapanların oranı azalırken, “kötüleşti” yorumu yapanların oranı artıyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma, 6 bin 421 doktor ile 3 Mart-14 Mart tarihleri arasında yapılan “Türkiye’de Doktorların Yaşam Kalitesi” raporunu kamuoyu ile paylaştı;

Türkiye’de Doktorların Yaşam Kalitesi

İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen, tuttuğu 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak hayatını yitirmişti. Genç doktorun nöbetin getirdiği yorgunluk sonucu trafik kazasında hayatını kaybetmesi toplumda büyük öfke ve üzüntü yaratırken Türkiye’deki sağlık sistemine ve doktorların çalışma koşullarına dair sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de hekimler mesleklerini icra ederken düşük ücretler, şiddet tehdidi, zorlu çalışma koşulları ve kesintisiz nöbet saatleri ile mücadele ediyor. Yüksek enflasyon ve  döviz krizi karşısında doktorların da alım gücü ve yaşam standartları önemli ölçüde düşerken henüz mesleğin başında olan doktorlar insani çalışma koşulları ümidiyle gelişmiş ülkelere göç etme planları yapıyorlar.

Türk Tabipleri Birliği’ne göre geçtiğimiz yıl 1400’den fazla doktor yurtdışına göç etti. Son on yılda ülkemizden yurtdışına çalışmaya giden doktor sayısı ise 4000’e ulaştı. Bugün, birçok doktorun TUS sınavına girmek yerine dil kurslarına gittiği ve yurtdışına yerleşmek için başvuru işlemlerine başladığı biliniyor.

Doktorların meslek hayatları boyunca maruz kaldığı sözlü ve fiziksel şiddet ve hekimlerin yurtdışına göç etme istekleri son yıllarda ülkemizde doktorluk mesleğine dair topluma yerleşmiş, herkesçe “kanıksanmış” gerçekler arasında olmasına rağmen bugüne kadar doktorların sorunlarını ele alan kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Bu rapor, doktorların yaşadığı meslekî sorunlara, doktorların gözünden bakma isteğinin bir ürünüdür. Bu amaçla, Türkiye’nin her bölgesinden, her yaş ve unvan grubundan 6421 hekim ile bir anket çalışması gerçekleştirdik. Rapordaki sayısal veriler 6421 hekimin bu ankette verdiği yanıtlara dayanmaktadır. Sayısal verilerin yanı sıra, farklı unvanlara sahip beş doktorla Türkiye’deki hekimlerin sorunlarını ele aldığımız görüşmeler de yaptık. Bu görüşmelerdeki alıntıları da rapordaki ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Raporun birinci bölümü, araştırmaya katılan hekimlerin cinsiyet, yaş ve ikamet ettikleri bölge gibi demografik verilerini incelemeye ayrıldı. İkinci bölümde ise hekimlerin yaşam standartları ve gelir durumları ile ilgili sorulara verdikleri yanıtları inceledik. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin Türkiye’deki hekimlerin hayat standartlarını ne ölçüde etkilediğini sağlık kurumları, unvan gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak öğrenmeye çalıştık. Üçüncü bölümde ise doktorların çalışma koşullarını merkeze aldık. Bu bölümde özellikle sağlıkta şiddet, nöbet süreleri, performans sistemi ve hasta şikayet mekanizması gibi Türkiye’deki sağlık sistemini yakından ilgilendiren noktalara dair doktorların görüşlerini inceledik. Dördüncü bölümde ise doktorların çalışma koşullarının pandemi döneminde nasıl değiştiğini ele aldık. Beşinci bölümde hekimlerin Türkiye’deki tıp eğitimine ve genç doktorların meslekî yeterlilik düzeylerine nasıl baktıklarını inceledik. Son bölümde ise doktorların kariyer tatminine ve yurtdışına yerleşmeye dair görüşlerine yer verdik.

Raporun, hekimlerin meslek hayatlarında her gün yaşadığı ekonomik, psikolojik ve kurumsal sorunların üzerinden Türkiye’deki sağlık sisteminin temel problemlerine ışık tutmasını ve bu problemlerin çözümü için izlenecek yolların belirlenmesinde yardımcı olmasını umuyoruz.

 

görsel