Ana Sayfa Eczacılık Türk Tabipleri Birliği’nden Başvurumuza Hızlı Yanıt

Türk Tabipleri Birliği’nden Başvurumuza Hızlı Yanıt

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak, sağlık sektöründe meslekler arası saygı ve işbirliğinin önemine inanıyor ve bu değerleri savunuyoruz. Bu bağlamda, 31 Temmuz 2023 tarihinde bir doktor tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan ve eczacı meslek grubuna yönelik asılsız ve haksız ithamları içeren paylaşım konusunda harekete geçtik.

Başvurumuz üzerine, Türk Tabipleri Birliği konuyu hızlı bir şekilde ele alarak söz konusu doktor hakkında tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında bir inceleme başlattığını , 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, İstanbul Tabip Odası tarafından değerlendirilmek üzere işleme konulduğunu Sendikamıza yazılı olarak bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği’nin bu hızlı ve duyarlı tutumu için teşekkür ediyor, sağlık meslek mensupları arasındaki saygı ve işbirliğinin, halk sağlığını koruma ve geliştirmede temel taş olduğuna olan inancımızı bir kez daha vurgulayarak yaptığımız başvuruya ilişkin sürecin takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

TEİS

KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BAŞVURUMUZUN DETAYI İÇİN: https://www.teis.org.tr/post/internette-ecacilari-kucuk-dusurucu-ifadelerle-itham-eden-doktor-hakkinda-20230802