Ana Sayfa Manşet TÜLBEKAP Beceri Kazandırma Platformu Projesi

TÜLBEKAP Beceri Kazandırma Platformu Projesi

Ali Rıza Değer

Merhaba Sevgili Dostlarım,

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu /Aralık 2022 Bülteninde de yer aldığı şekilde, AB Avrupa Birliği IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2. Döneminde; İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı İESP SOP adı altında uygulanmakta olan, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Operasyon Faydalanıcısı olduğu, MYK / TUYEP Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu ile ilgili, Teknik Yardım Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal Yeterlilik Sistemi Tanıtım Günleri” nin 3.sü geçtiğimiz yıl Aralık ayında, SEM Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri destekli olarak, gerçekleştirildi.

Nitelikli işgücünün ve belgelendirilmiş yetkinliklerin, öneminin vurgulandığı etkinliğin ilk bölümünde, MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bu alanda yaptığı çalışmalar ve projeler yer aldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise “Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yaklaşımı” na ait, güncel gelişmeler ile SEM Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin proje tanıtımlarına devam edildi!

Özellikle, Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki Yetkili İşbirliği Kurumlarınca (Üniversiteler + Sivil Toplum Kuruluşları + Yerel Yönetimler…) desteklenen projelerde, iş dünyasında yaşadığımız teknolojik gelişmeler çerçevesinde, özellikle gençlerimizin geleceği açısından, lisans eğitimleri dışında kariyer planlamaları için, en önemli faktörlerden birisi olan üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri ile mesleki yeterlilik seviyeleri için, bilişim teknolojileri ağırlıklı, yeni bir dijital platform portalı projesini, bu yazı ile sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 2022 yılı verilerine göre ülkemizdeki 200 den fazla sayıdaki üniversitemizin, 170 inden fazlasında, SEM Sürekli Eğitim Merkezi mevcut!

Üniversitelere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bu kurumların, özel yönetmeliklerine göre amacı; genellikle toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alabilmesi için, kamu + özel sektör ve uluslararası kuruluşlar adına, kişilere yaygın eğitim imkânları sunmak, yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak özel eğitim + öğretim programları düzenlemek, sabit veya gezici sınav organizasyonları planlamak + hazırlamak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme ve/veya sertifika ile ilgili sınav merkezleri hizmeti vermek, şeklinde karşımıza çıkmakta!..

Kısaca, SEM Sürekli Eğitim Merkezleri ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu akreditasyonuna sahip yeterlilik belgesi veren kurumlar, sertifikasyon eğitimleriyle; lisans eğitimi dışında kalan en az ortaokul mezunu kişilere, çeşitli uzmanlık alanlarına göre çok güzel eğitimler veriyor. Ancak bu özel eğitimler, hepsinin kendi internet sitelerinde ayrı ayrı yer alıyor.

Bu da özellikle, hem vakit kaybına sebep oluyor – hem de kıyaslama imkanlarını kısıtlıyor!..

Bu nokta da çözüm üretmek de “Tülbekap Projesi”nin çıkış noktasını oluşturuyor. J

TÜLBEKAP “Tüm Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Beceri Kazandırma ve MYK Kariyer Planlama Platformu” portalı, istedikleri konularda uzmanlaşmak ve “Mesleki Yeterlilik Sertifikalı” kariyer yapmak isteyen gençler için, ideal bir mukayeseli ortam sunuyor!

Platformda, sürekli eğitim merkezleri eğitimleri ve sertifika programları, kategoriler halinde;

*) Alfabetik sırayla, SEM + MYK sürekli eğitim merkezleri web sitelerinin linkleri…

*) Bulundukları şehirlere göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Eğitim konularına göre (Aile Danışmanlığı + İş Yeri Hekimliği + Yazılım + Siber Güvenlik + Arabuluculuk + Yabancı Dil + Pazarlama + Satış + İçerik Üretme + SEO + Sosyal Medya + İSG + KOSGEB Kobi Danışmanlığı + İSO T. Kalite Denetimi + TÜBİTAK Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri + Hizmet İçi Eğitimler + Yetkinlik/Ustalık + Vs) SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Eğitim şekillerine göre (Bireysel + Kurumsal + Online Uzaktan Eğitim + Karma Eğitim + Vs.) SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Eğitim içeriklerine göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Eğitim dönemlerine ve sürelerine göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Ücretlerine göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) MYK ve MEB onaylı sertifika programlarına göre, sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Kayıt yoğunluklarına göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

*) Talep ve iş bulma oranlarına göre, SEM + MYK sürekli eğitim merkezlerinin linkleri…

Şeklinde yer alması planlanmakta. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Sertifika akreditasyonuna yönelik linklerle ilgili gelecek görüş ve öneriler ışığında bu kategorileri çoğaltmak da tabi ki mümkün!

Bu veya benzer kapsamda, hemen hemen “Sıfır” maliyetle hayata geçirilecek olan, mobile uyumlu “Platform” web sitesinin, içerik itibarıyla daha da geliştirilerek ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılarak, site trafiğimizin arttırılması neticesinde; üniversitelerin SEM duyuruları ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için etap kursları düzenleyen İSO İstanbul Sanayi Odası + ASO Ankara Sanayi Odası gibi resmi ve özel yetkili eğitim kurumlarının, yetkin eleman sertifika programlarına yönelik reklamları ile iyi bir gelir elde edilmesi… Ve de elde edilecek bu net gelir ile üniversite öğrencilerine burs verilmesi, söz konusu olabilecektir.

Daha mutlu bir gelecek için, özellikle Üniversite + STK işbirliği çerçevesinde, Tülbek Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı’mızın önderliğinde gerçekleşmesini planladığımız “TÜLBEKAP” / Tüm Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Beceri Kazandırma ve MYK Kariyer Planlama Platformu portalı projemizin, en kısa zamanda hayata geçmesi dileğiyle!.. Diyerek, yazıyı noktaladıktan sonra, proje dosyasını ve görselleri Tüblek’e yönlendirdim.

Konu heyecanla karşılandı ve Yönetim Kurulunca onaylandı. İlgili ve görevli ekip arkadaşları ile yol haritaları plandı. Www. Tulbekap. Org. Tr olarak teknik altyapı araştırmaları ve şablon çalışmaları başlatıldı! Dijital destek konusunda, sponsorlarımıza da çok teşekkürler!..

Şablonlar yerine oturup, patent ve tescil işlemleri sonrası, hem normal hemde mobile olarak işlevsellik kazandıktan sonra, web sitesinin tanıtımı ve uygulama izinleri için, Üniversite SEM leri ve MYK Akredite Kurumları ile temasa geçilerek, gerekli link izinleri alındıktan sonra, link’ leri yukarıda belirlenen kategorilere göre sınıflandırıp yayınlayarak, çalışmalar sürdürülecek…

Daha sonra da, özellikle her yaştan yetişkinlere yönelik, beceri kazanma veya kazandırma konusunda hizmet vermeye hazır hale gelen Tülbekap web sitesinin, üyeler tarafından kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımı yapılarak, tanıtım ve reklam desteği için, gerekli çalışma zeminleri oluşturulmaya devam edilecek…

Ayrıca, sosyal medya tanıtım stratejileri için; Linkedin + Facebook + Twitter + YouTube Shorts + Instagram Story Reels Snapchat Spotlight + Snapchat + TikTok + Vs. uyarlı görseller ve video içerikler hazırlanarak, önemli mecralarda yer almaya çalışılacak ve web trafiği arttırılacaktır!..

Özellikle ülkemizde rağbet gören, yeni mesleklere yönelik eğitimler veren Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Akredite Kuruluşları için, zamandan tasarrufa yönelik cazip bir tanıtım platformu olarak, ilgi çekeceğine inandığımız bu projemizin, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER