Ana Sayfa Tıp&Sağlık TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri

TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri

TÜBA “COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri” sahiplerini buldu; Tedavi ve Korunma Alanında Özel Ödülü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin, Tanı Alanında Birincilik Ödülü Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’in ve İkincilik Ödülü ise Prof. Dr. Tanıl Kocagöz’ün oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “TÜBA Akademi Konseyince 2020-2021 yılları için ulusal düzeyde COVID-19 küresel salgınla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılarla, sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği ulusal bir ödül programı oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda TÜBA olarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 küresel salgınını konu alan üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere hazırladığı “TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü”nü ihdas ettik. Ödül programı ile ülkemizin COVID-19 ile mücadelesine ulusal olarak bilimsel katkı sunan bilim insanlarımızı ödüllendirmeyi amaçladık” dedi. Ayrıca tüm dünyanın aynı anda zorlu bir süreçten geçtiğine ve bu sürecin atlatılabilmesi için bilimin rehberliğinin öneminin yanı sıra bilim insanlarımızın ve Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına uyulması konusuna dikkat çekti.

Başvuruların sona ermesini takiben bilimsel hakem değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Ödül Değerlendirme Komitesi’nin özenli çalışmaları sonrası sonuçların TÜBA Akademi Konseyine iletmesi üzerine Akademi Konseyi, 2022 Ocak ayı başında yaptığı toplantısında komitenin ödül önerilerini karara bağlandı:

1.      Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte İnaktif COVID 19 Aşısı ERUCOV-VAC’ın, Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz Çalışmaları” adlı projeleri ile Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülüne layık görüldü.

2.      Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, “SARS-COV-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı çalışması ile Tanı Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Birincilik Ödülüne layık görüldü.

3.      Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, “Gargara ve Ağız Çalkalama Suyunda Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ve Antijen Belirleme ile SARS-CoV2 Saptanması ve MyMagiCon ile Yoğunlaştırmanın Bu Testleri Duyarlılıklarına Etkisi” adlı çalışması ile Tanı Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele İkincilik Ödülüne layık görüldü.

Akademi Başkanı Prof. Şeker; “Her bir bilim insanımızı ayrı ayrı tebrik ettiğini, ülkemiz ve dünya için çok daha önemli çalışmalara imza atacaklarından emin olduğunu” ifade etti.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
1969 yılında doğdu. 1991 yılında Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra 1997 yılında Fırat Üniversitesi Viroloji alanında doktora derecesini aldı. Coronavirüs replikasyon ve trankripsiyon mekanizmalarının moleküler seviyede araştırılması konusunda University of Tennessee’de 1998-2001 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı, 2009-2010 yıllarında ise University of Pittsburgh’da Kırım-Kongo Kanamalı Hastalığı virüsü genlerinin baculovirus expresyon sisteminde rekombinant olarak çoğaltılması konusunda konuk bilim adamı olarak çalışmalarını yürüttü. 1998 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanını almaya hak kazandı. Halen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Özdarendeli, TÜSEB Aşı Danışma Kurulu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyeliği gibi birçok önemli görevi de yürütüyor.

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker
1978 yılında doğdu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde ve University of Washington Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora çalışmaları sonrasında, 2010-2011 tarihleri arasında Singapore Nanyang Technology University Elektrik Mühendisliği ve Uygulamalı Fizik Bölümünde, 2011-2014 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology’de Elektronik Araştırma Laboratuvarı (RLE) ve Sentetik Biyoloji Araştırma Merkezinde (MIT Synthetic Biology Center) doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2014 yılında yardımcı doçent, 2019 yılında doçent unvanını almaya hak kazandı. 2014 yılında Biyomühendislik alanında TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü (TÜBA-GEBİP) aldı.

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz
1960 yılında doğdu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, University of California San Francisco’da üç yıl süreyle bilimsel çalışmalar yaptı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyokimya alanından doktora derecesini aldı. 1996 yılında yardımcı doçent, 2001 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör unvanını aldı. Bir süre Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı başkanlığını yürüten Prof. Kocagöz, halen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor.