Ana Sayfa Yapay Zeka & Teknoloji The Future Healthcare İstanbul Konferansı Programı

The Future Healthcare İstanbul Konferansı Programı

Bahçeşehir Üniversitesi- Beşiktaş Kampüs 

PROGRAM

1. Gün | 19 Ekim Çarşamba  

 

3 gün boyunca Ece Vahapoğlu Konferans sunumu ile gerçekleşecektir.

Ece Vahapoğlu will be the host of the conference for 3 days.

 

Ece Vahapoğlu – TV Sunucusu – Yazar – Wellness Eğitimi / TV Presenter – Author- Wellness Trainer

 

09.30 – Açılış Konuşmacıları 

 

Çağlar Gözüaçık 

Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu

Founder of Tazefikir Group

 

Prof.Dr.Şirin Karadeniz 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Rector of Bahçeşehir University

 

Dr. Şuayip Birinci 

Türkiye’nin Sağlık Politikaları- Health Policies of Turkey

Sağlık Bakanı Yardımcısı- Deputy Minister of Health

 

11:00 – 11:20 Beyza Doğuç 

Müzisyen/Musician

 

11:20 – 11:40 Gamze Arbak 

Sağlıkta Sürdürülebilirlik- Sustainability in Health

Philips Genel Müdürü- General Manager of Philips

 

11:40 – 12:00 Prof. Dr. Aytuğ Altundağ 

Holobiont: Sağlıkta Konakçı Mekanizmalar / Holobiont: Host Mechanisms in Health

Kulak -Burun -Boğaz -Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü – M.D. Professor of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

 

12:00 – 12:20 Bekir Ağırdır 

Geleceğin Sağlık Politikalarını Hangi Dinamikler Şekillendirecek?

What dynamics will shape the health policies of the future?

Türk Araştırmacı ve Yazar – Turkish Researcher and Author

 

12:20 – 13:20 ARA / BREAK 

 

 

13.20 – 13.40 Prof. Dr. Serdar Durdağı –  

Klinik Öncesi İlaç Araştırma Çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler

Innovative Approaches and Technologies in Pre-Clinical Drug Research Studies

Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Dean of Bahçeşehir University Faculty of Pharmacy

 

 

13:40 – 14:00 Simon Rost 

Yapay Zekanın Kabulünü Benimsemek İçin Ekosistemden Yararlanmak 

Leveraging The Ecosystem To Drive AI Adoption

Pazarlamadan Sorumlu Başkan, Kurumsal Dijital Çözümler, GE Healthcare

Chief Marketing Officer, Enterprise Digital Solutions, GE Healthcare

 

14.00 – 14.20 Prof. Dr. Devrim Gözüaçık 

Geleceğin İlaçları: Nanoteknolojiden, Gen, Hücre ve Moleküler Tedavilere –Medicines Of The Future: From Nanotechnology to Gene Cell and Molecular Therapies Distinguished Research

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Profesörü / Professor at Koç University School of Medicine

 

ATÖLYE –  A 102 SALON 

14.00-  Esra Baykal  Anne ve Çocuklara Yönelik Besin Takviyeleri / İletişim Stratejisi Atölyesi  

WORKSHOP – A 102 HALL

14.00- Esra Baykal Nutritional Supplements for Mothers and Children / Communication Strategy Workshop

 

 14.20 – 14.40 İsmail Çakmak

Tarım ve Bitkisel Gıdalarda Mikrobesin Elementleri- Micronutrient Elements in Agriculture and Plant Based Foods

Sabanci University Faculty of Engineering & Natural Sciences – Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi – Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

 

14:40 – 15:00 Çağlar Gözüaçık

Metahealth: Sağlıkta İletişimin 3 Boyutlu Geleceği

Metahealth: The 3D Future of Communication in Health

Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu / Founder of Tazefikir Group

 

15:00 – 15:20 Prof.Dr. Emir Yüzbaşıoğlu 

Dijital Çağda Diş Hekimliği; Sınır Neresi?

Dentistry in the Digital Age; Where is the border?

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı / Prosthetic Dentistry

 

 

15:20 – 15:40 KAHVE ARASI 

 

15.40 – 16.00   Elif Elkin

“Gelecek burada: Fijital Sağlık Yönetimi ile, iyilik sağlık dolu uzun bir yaşam mümkün mü?  / The Future is Here : With Phygital Health Management is a long life full of good health possible?

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür / LifeClub Wellness and Health Management

  

16:00 – 16.40 PANEL İnsan Zekası Bir Çipe Aktarılabilir mi? / Can Human Intelligence Be Transferred to a Chip?

 

Moderatör/Moderator :Prof. Dr. M. Hakkı Karakaş-

Curea A.Ş. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fak. / Curea Inc. Health Sciences University Faculty of Medicine

Konuşmacı / Speaker: Prof. Dr. Sirel Karakaş

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü – Doğuş University, Department of Psychology, Neurometrica-Tech

Konuşmacı / Speaker: Prof Dr. Ögr. Gör. Sinem Burcu Erdoğan

Acıbadem Üniversitesi Tıp Müh. / Acıbadem University Department of Medical Engineering

 

 

16:40 – 17.00 Prof.Dr.Halit Yerebakan

Ekranda ve Ameliyathanede Aynı Doktor Olmak Mümkün mü? / Is It Possible To Be The Same Doctor On The Screen And In The Operating Room?

Kalp Damar Cerrahisi Profesörü

Professor of Cardiovascular Surgery

17:00 – 17:40 Türkiye’de Sağlık STK’larının Etkisi/ Impact of Health NGOs in Turkey

Moderatör: Ayşin Kürkçüoğlu- Circle Danışmanlık Kurucusu

World Muscle Diseases Association:

 

Dünya Kas Hastalıkları Derneği: Çağlar Özyiğit-Dünya Kas Hastalıkları Derneği Başkanı

President of the World Muscle Diseases Association

 

Tohum Otizm Vakfı: Özgül Gürel-Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü

Seed Autism Foundation General Manager

 

Nadir Hastalıklar Ağı: Deniz Yılmaz Atakay- PKU Aile Derneğ Başkanı-Nadir Hastalıkları Ağı Kurucusu

Rare Diseases Network – -PKU Family Association President-Founder of Rare Diseases Network

 

 

17:40 – 18:00 KAPANIŞ 

 

PROGRAM

2. Gün | 20 Ekim Perşembe / Thursday, October 20

 

09.30 – Açılış Konuşması – Introduction speech

 

09:40 – 12:20 Trpharm – START ME UP PANEL 

 

  • İsmet İnce – TRPharm Genel Müdürü
  • Albert Health
  • EyeCheckup
  • Virasoft
  • Yolmed
  • İnce Legal

 

12:20 – 13:20    ARA /BREAK

 

13:20 – 13:40 Global Sağlık Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Turkey in Global Health Tourism

Dr. Burak Tuncer
Medikal Direktör, Esteworld Sağlık Grubu
Medical Director, Esteworld Health Group

Dr. Mustafa Tuncer
Yönetim Kurulu Başkanı, Esteworld Sağlık Grubu

Chairman of the Board, Esteworld Health Group

 

13:40 – 14:00  Professör Matti Sällberg 

COVID ve yeni viral tehditlere karşı mevcut ve gelecekteki aşılar

Present and future vaccines against COVID and new viral threats

Karolinska Enstitüsü Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı / Head of department of Laboratory Medicine Karolinska  Institutet Division of Clinical Microbiology

 

 ATÖLYE – A 102 SALON 

14.00 Nazlı Pişkin ile Fermante İşler: Probiyotik Gıdalar Atölyesi

WORKSHOP – A 102 HALL

14.00 Fermented Works with Nazlı Pişkin: Probiotic Foods Workshop

 

14.00- 14:20 Prof. Dr. Murat Baş 

GUT: Secret World Inside of Us  – BAĞIRSAK: İçimizdeki Gizli Dünya

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Head of Nutrition and Dietetics Department, Dean of the Faculty of Health Sciences, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University –

 

14.20- 14:40 Prof. Dr. Derya Uludüz

EPİGENETİK: Hastalıklar Genlerimizde Saklanıyor Peki Ya Sonra? – 

EPİGENETİCS: Diseases Are Hiding In Our Genes, What about Then?

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Em.Öğr.Üyesi

Neurology and Alglogy Specialist, Cerrahpaşa Medical Faculty Former Lecturer

14.40 – 15.20 Future of Health” The Role of the Female Leaders Paneli 

Moderatör : Güldem Berkman – SYVKL Sektör Danışma Kurulu Lideri/ SYVKL Industry Advisory Board Leader

Beril Koparal Ergün –  PWN İstanbul YK Üyesi / PWN Istanbul Board Member

Pınar Dumlu – Novo Nordisk İş Birimi Direktörü-SYVKL ilk mezun / Novo Nordisk Business Unit Director-SYVKL first graduate

Yasemin Hepsert – Takeda Senior Ürün Müdürü- SYVKL ilk mezun / Takeda Senior Product Manager- SYVKL first graduate

  

15.20 – 15:40 KAHVE ARASI

 

15:40 – 16:20 Roche – Sağlıkta Dijital Dönüşümün Geleceği Paneli 

The Future of Digital Transformation in Healthcare Panel

Naz Kocaoğlu – Roche Türkiye İletişim Uzmanı / Roche Turkey Communications Specialist
Doğutan Ülgen – Roche Diagnostik Türkiye Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü /  Roche Diagnostics Turkey Head of Healthcare Development

Gizem Kedici Özbayraç – Roche İlaç Türkiye İş, Çeviklik, Dijital ve Müşteri Deneyimi Lideri / Roche Pharmaceuticals Turkey Business, Agility, Digital and Customer Experience Lead

 

 16.20-16:40 Prof. Dr. Bülent Özpolat

Kanser için yeni RNA Terapötiklerinin Geliştirilmesi

Development of Novel RNA-Therapeutics for Cancer

Nanotıp Anabilim Dalı Profesörü, Houston Metodist Araştırma Enstitüsü , Neil Kanser Merkezi, Yenilikçi Kanser Tedavileri Direktörü /

Professor, Department of Nanomedicine, Houston Methodist Research Institute, Neil Cancer Center, Director of Innovative Cancer Therapeutics

 

16:40 – 17:00  Metin Uyar 

Türkiye’de ve Dünya’da Eczacı Olmak

Being a Pharmacist in Turkey and in the World

Uzman Eczacı – Pharmacist

 

17:00 – 17:20 Prof. Dr. Çağrı Gülümser-

Doğumda Yapay Zeka

Artificial Intelligence at Birth

Yüksel İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim – Halk Sağlığı – Epidemiyoloji Uzmanı / Yüksek İhtisas University Faculty of MedicineDepartment of Obstetrics and Gynecology

Public Health-Epidemiology Specialist

 

 

17:20 – 18:00 Future Healthcare İstanbul BAU HUB Panel

Moderatör: Çağlar Gözüaçık – Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu

Konuşmacı / Speaker: Yasemin Ük – Uniqgene CEO / Co-founder 

Konuşmacı / Speaker :Ali Gökay Otlu – HighBioTech CEO

Konuşmacı / Speaker : Fatih Kahraman – Omnisense CEO Konuşmacı/ Speaker: Onur Utku GÜVENDİK – 3AGE COO

 

 

18:00 – 18:20 Sena Nomak

BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ: Yenilikçi Tedaviler Hastalara Start-Up Modeli ile Ulaşıyor

BIOTECH ENTREPRENEURSHIP: Bringing Innovative Therapies to Patients via Start-Up Model

 

RS Research Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü

RS Research Co-Founder & COO

 

 

18:20   Gün Kapanışı / Closing of The Day

 

 

PROGRAM

3. Gün | 21 Ekim Cuma 

 

09.30 – Açılış Konuşması – Introduction speech

 

Çağlar Gözüaçık

Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu / Founder of Tazefikir Group

 

10:00 – 10:20 – Önder Yüksel Eryiğit

Dünya Metropolleri ve Yenilikçi Sağlık Anlayışı Paneli / Innovative Health Vision of World Metropolises

İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık Daire Başkanı / Head of IBB Health Department

 

10:20– 10.40 –  Prof.Dr.Murat Aksoy 

Uzun Yaşamın Sırrı Atalarımızın Genlerinde mi Saklı?

Is the Secret of Longevity Hidden in the Genes of Our Ancestors

Kalp ve Damar Cerrahisi / Cardiovascular Surgery

 

 

10.40- 11:20  PANEL Dentistoday: Yapay Zeka Destekli Kişisel Ağız ve Diş Sağlığı Rehberi Dentistoday: Personal Guide to Artificial Intelligence-Powered Oral and Dental Health.

 

Moderatör/Moderator: Dr. Gürkan Güneç-

 

Aident Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Araştırma Ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü / General Manager of Aident Health and Health Services Research and Development Company

Konuşmacı/ Speaker: Prof Dr. Hasan Fehmi Ateş:

İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği/ Istanbul Medipol University Computer Engineering

Konuşmacı/ Speaker: Doç. Dr. Kader Aydın: 

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Istanbul Medipol University Faculty of Dentistry

 

11:20 – 11:40 Dr. Sevgi Salman Ünver 

Sağlığın Geleceğinde Biyoteknolojik Dönüşüm

Biotechnological Transformation In The Future Of Health

Akademisyen / Yazar Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu

Academican / Author, Founder of Genomedis Biotechnology

 

11:40 – 12:20 Yapay Zeka Destekli Genetik Veri Analizi ile Kişiselleştirilmiş Tıp Geleceği / The Future of Personalized Medicine with Artificial Intelligence Assisted Genetic Data Analysis

 

Moderatör/Moderator: Polen Koçak

Asistan Profesör, İstinye Üniversitesi

Assistant Professor at İstinye University

Konuşmacı / Speaker: Selen Tolun

Sorentum Kurucusu – Founder at Sorentum

Konuşmacı / Speaker: Merve Yıldırım

Cellestetix Biyoteknoloji Kurucu Ortağı –

Cellestetix Biotechnology, Research and Development, Co-Founde

 

 

12:20 – 13:20 ARA BREAK 

 

13.20 – 13:40 Can Dinçer 

Yeni Nesil Biyosensörler- Next Generation Biosensors

Freiburg Üniversitesi Genç Araştırma Grubu Lideri

Junior Research Group Leader of Freiburg University

 

13:40 – 14:00  Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman 

Ruh Sağlığı Zorluğu Yaşayan Çocukların Yaşamlarını İyileştirmek İçin Yapay Zekayı Kullanmak

Using AI to Improve The Lives of Children With Mental Health Problems

Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ; Spastik Çocuklar Vakfı, Akademik Kurul Üyesi

Professor, of Child and Adolescent Psychiatry at Marmara University ; Spastic Children’s Foundation of Turkey,  Scientific Committee Member

 

ATÖLYE – A 102 SALON 

14.00 Derya Demir Karaçal Ritmoterapi Atölyesi  (Müzik ve Ritmin Gücüyle Yaşam Dengesi )

WORKSHOP – A 102 HALL

14.00 Derya Demir Karaçal Rhythmotherapy Workshop (Life Balance with the Power of Music and Rhythm)

 

14:00 – 14:20 Prof. Dr. Orçun YORULMAZ

Psikolojik Müdahalelerin Geleceği

The Future Of Psychological Interventions

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dokuz Eylül University Faculty Of Literature, Department Of Psychology

 

14:20 – 15:00 Tamamlayıcı Tıp, Modern Tıbbın Önünde Bir Engel mi?
Is complementary medicine an obstacle to modern medicine?

Moderatör/ moderator: Prof. Dr. Oğuz Özyaral
Mikrobiyolog, Koruyucu Sağlık Uzmanı, İstanbul Rumeli Üniversitesi
Microbiologist, Preventive Health Specialist, Istanbul Rumeli University

Konuşmacı/ Speaker:

Prof.Dr. Ali Yağız Üresin
Farmakolog, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Istanbul University Faculty of Medicine

Prof.Dr. Emine Akalın
Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Pharmaceutical Botany, Istanbul University Faculty of Pharmacy

Prof. Dr. Afife Mat
Farmakognozi, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Pharmacognosy, Biruni University Faculty of Pharmacy
15:00 – 15:20  Özlem Pehlivan

Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında değişen ve dönüşen insan kaynağı ihtiyacı

Changing and transforming human resource needs in the field of health and health technologies

Senior Client Partner Life Sciences

Kıdemli Ortak, Sağlık Sektörü Lideri

 

15:20 – 15:40  KAHVE ARASI 

 

15:40 – 16:20 Dr. Ayça Kaya 

Obezitedeki Modern Gelişmeler

Modern Advances in Obesity 

İç Hastalıkları Uzmanı, Obezite ve Metabolizma Hastalıkları

Internist,Obesity and Metabolic Diseases

 

16:20 – 17:00       Bayer – Panel – Sağlığı Anlamak Sergisi 

                              Bayer – Panel – Understanding Health Exhibition

 

Moderatör/ moderator: Çağlar Gözüaçık:

Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu / Founder of Tazefikir Group /

Sağlığı Anlamak Sergisi Küratörü / Curator of ‘Understanding Health’ Exhibition

 

Konuşmacı/ Speaker: Erdem Kumcu

Bayer Ülke Bölüm Başkanı

Bayer Consumer Health Division Country Head’

 

 

17:00 – 17:20 Bekir Çakmak- 

Online Tıp Eğitimi – Online Medicine Education

Pediatrist, Dijital Sağlık Fütürist, Doctor Follow Kurucu Ortağı

Dijital Health Futurist, Doctor Follow Co-Founder

 

17:20 – 17:40 Prof. Dr. Demet AKIN

Bau Gen’den Geleceğe

Director, Bau Gen to Future

 

Doğru İlaç Kullanımında Farmakogenetik Yaklaşımlar

Pharmacogenetic Approaches in Correct Drug Use

 

17:40 – 18:00  Polen Koçak 

Akıllı moleküller ile hedefleyici tedavi stratejileri – Targeted therapy strategies with smart molecules

The Future of Personalized Medicine with Artificial Intelligence Assisted Genetic Data

Assistant Professor at İstinye University – Asistan Profesör İstinye Üniversitesi

 

 

18:00   Gün Kapanışı / Closing of The Day