Ana Sayfa Manşet TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı

TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinden  oluşan TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı, 2-3  Haziran 2022 tarihlerinde aşağıdaki gündemle Samsun’da yapıldı. Toplantının açılışında; Samsun Dişhekimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nilüfer Özkan, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Emine Şen Tunç, Ordu Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Varol Çanakçı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bizimle birlikte oldular.

  1. Sosyal medya tanıtımları,
  2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve TOYY Programı hakkında bilgilendirme,
  3. TDB Akademi çalışmaları ve Odaların görüşleri,
  4. TDB Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı hazırlıkları hakkında bilgilendirme,
  5. Öneriler.

Toplantıya Birliğimiz ve Dişhekimleri Odalarımızın “Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş hazırlıkları bağlamında  CBK Soft Firması uzmanlarından Yasin Yaşar’ın  sistem hakkındaki genel bilgilendirmesi ile başlandı. Firma temsilcisi konuya ilişkin  Oda yöneticilerinin sorularını yanıtlandırdı.

2007 yılından itibaren Odalarımız tarafından kullanılmakta olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Üye Kayıt ve Yönetim Programının (TOYY) yeniden yazılımına (V4) ilişkin NBT Firma Yetkilisi Yılmaz Kirlikaya da bilgi vererek Odaların talepleri üzerinde Oda yöneticileri ile karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Emre Korkut, ‘Ülkemizde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Aile Dişhekimliği Modeli’ hakkında  bir  sunum gerçekleştirdi.

TDB Akademi Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel de ‘Dişhekimliği Mesleğinin Karşı Karşıya Olduğu Başlıca Sorunlar’,  ‘Türkiye’de Üniversite ve Üniversite Sonrası Eğitim Durumu’‘ECTS’‘ADEE’ ve ‘TDB Akademi ve Sürekli Modüler Eğitim Programı’ konularında bilgi verdi.

Toplantının son bölümünde TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Kapsamında gerçekleştirilecek Meslek Sorunları Sempozyumunda masaya yatırılacak;

  1. Dişhekimliği Eğitimi,
  2. Dişhekimliğinde İstahdam ve İnsangücü,
  3. Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları,
  4. Sağlık Turizmi,
  5. Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları

konularında oluşan  beş ana başlıklı “Dişhekimliğinin Geleceği Çalıştayı” hazırlıklarına yönelik bilgi sunuldu, Oda yöneticilerinin önerileri alındı.

Türk Dişhekimleri Birliği