Ana Sayfa Hukuk&Etik Taleplerimiz

Taleplerimiz

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile hekimliği uygulamasının halkın ve çalışanların yararına geliştirmeyi hedef alarak başlattığı eylemlerine devam ediyor.

17 – 18 Şubat tarihinde iş bırakacak Aile Hekimleri ve Aile Hekimliği çalışanlarını temsilen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, B.B.S.Ç Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık – SEN, Tabip-SEN ve Türk Sağlık -SEN gibi çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, 17 Şubat tarihinde Ankara Ulus Meydanı ve İstanbul Zeytinburnu’nda eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; Toplum sağlının iyileştirilmesi ve etkin bir sağlık verilmesi için kurulan Aile Hekimliği uygulamasının kuruluş amacından uzaklaştığına, Sağlık Bakanlığının popülist politikalarıyla uygulamanın kaotik bir duruma dönüştüğüne dikkat çekiyor. Dr. Özer; uygulamanın iyileştirilmesi ve iş bırakma eylemlerinin sona ermesi için Sağlık Bakanlığının sahada aktif görev alan Aile Hekimleri ve çalışanlarını muhatap alması önemli bir zorunluluk olmuştur. Bizlerin taleplerine kulaklarını kapatarak görmezden gelinmesi çözümden çok sorunu büyütmektedir. Halkın sağlığını korurken sürdürebilir bir sistemin yeniden yapılandırılması sadece müzakere ile mümkündür. Bu konuda STK temsilcileri, halkımız ve bizleri destekleyen Milletvekilleri ile yeniden sesimizi yükselteceğiz dedi.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; kendi sağlığımız, halkın sağlığı ve insanca sürdürülebilir yaşam koşulları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde (2) iki gün iş bırakıyoruz.  Taleplerimiz Aile Hekimlerinin özlük hakları ile  değil, Aile Hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik. Bugün bizlere muayene olmaya gelen emekli hekimler gibi bizler de emekli olduğumuzda en çok Aile Hekimlerimize gidebilmeliyiz. Sistem güçlü ve sürdürülebilir olursa bu mümkün olacağına vurgu yaptı. 

Taleplerimiz:

  • Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır.
  • 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP(Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.
  • Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak edişler emekliliğe yansıtılmalıdır.
  • Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM’lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri hekimlik görevlerinin yanında aynı zaman da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmelerinde aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.

Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız. Taleplerimiz yanıt bulmaması halinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde de 3 gün iş bırakmaya gideceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.