Ana Sayfa Eczacılık “Sıfır Tolerans”

“Sıfır Tolerans”

Pandemi sürecinde fedakâr çalışmalarıyla dünya ölçeğinde örnek çaba gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik pervasız şiddet eylemlerine ne yazık ki her geçen gün bir yenisi eklenmektedir.

Son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görev yapan hemşire Gülhan D.’ye hamile olduğunu belirtmesine karşın acımasızca uygulanan şiddet, saldırganlığın boyutlarını gözler önüne sermektedir. Her geçen gün dozajı artan şiddet eylemleri, artık sadece sağlık çalışanlarımızı değil, bütün toplumun nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımını da tehdit etmektedir.

Diğer yasal düzenlemelere ek olarak, en son 2020 yılında TBMM’de kabul edilen sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelere rağmen, sağlık kurumlarımızdaki saldırıların artarak devam etmesi özellikle uygulamada yeni önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Sağlık kurumlarımızda her an şiddetin hedefi olma kaygısıyla görev yapan çalışanlarımızın yaşamsal haklarını korumak, aynı zamanda topum sağlığını korumak anlamında birincil görevdir. Sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir gözdağı, tehdit ve fiili müdahalenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Güvenlik güçlerinin ve yargı organlarının, şiddet eylemlerini gerçekleştirenlere karşı “sıfır tolerans” ile yaklaşmasının bu mücadelede büyük önem taşıdığı da unutulmamalıdır.

Türk Eczacıları Birliği olarak pandemi koşullarında tüm olumsuz şartlara rağmen fedakârca topluma hizmet sunan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti bir kez daha lanetliyor, şiddetin önlenmesinde atılacak bütün adımların yakın takipçisi olacağımızı yineliyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ