Ana Sayfa Hukuk&Etik Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Adaletsiz Maddelerini Yargıya Taşıyor

Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Adaletsiz Maddelerini Yargıya Taşıyor

Sağlık-Sen 6. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin yargıya taşınacak maddeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Online olarak gerçekleştirilen 6. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilden şube başkanlarının katılımıyla yapıldı.

“Ek Ödeme Yönetmeliği ve Banka Maaş Promosyonları” gündemiyle yapılan toplantıda, şube başkanları sahanın talep ve sorunlarını dile getirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Semih Durmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Performans sistemine bağlı ücret adaletsizliğinin sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu yıllardır dile getirdiklerini vurgulayan Durmuş, “Biz yıllardır performans sisteminin değiştirilmesi için mücadele ediyoruz. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde ücret adaletsizliğinin sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu söyledik. Sadece söylemekle kalmadık nasıl düzenletilmesi gerektiğine dair çözüm önerilerimizi de ortaya koyduk” diye konuştu.

“Adaletsizliğe ve Eşitsizliğe Neden Olan Maddeleri Yargıya Taşıyacağız”

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği hakkında şube başkanlarına detaylı bilgi veren Durmuş, “Sağlık-Sen olarak hastanelerin gelirine bağlı ek ödeme sisteminin doğru olmadığını hep dile getiriyorduk. Bu durumun çalışma barışına zarar verdiğini her platformda haykırıyorduk. Yeni yapılan düzenleme ile hastanelerin gelirine bağlı ödeme sistemine son verildi. Ek ödemeler artık merkezi bütçeden ödenecek. Sağlık çalışanlarının gelirinin SUT uygulamasına bağlı olmaması gerektiğini savunuyorduk. Yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarının ücretleri SUT’tan bağımsız hale geldi. Bir diğer önemli madde de havuzların birbirinden ayrılmasıydı. Yıllardır her platformda dile getirdiğimiz konuların başında geliyordu. Hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarımızın havuzlarının birbirinden ayrılması gerçekten önemli bir adım. Mahsuplaşmanın kaldırılması, tavan oranlarının yükseltilmesi her zaman üzerinde durduğumuz konuların başında geliyordu. Tavan oranları Haziran ayında yapılan düzenlemeyle, mahsuplaşma ise yeni yönetmelikle fiilen kaldırılmış oldu. Bu maddelerin hayata geçmesi için yıllardır mücadele ediyoruz. Yönetmeliğin eksik yönlerinin olduğu da bir gerçek. Eksik yönlerin giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ek Ödeme Yönetmeliği’nden yararlanamayan sağlık çalışanlarının olduğuna dikkat çeken Durmuş, adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddelerin Sağlık-Sen tarafından yargıya taşınacağını söyledi.

“Teşvik Uygulamasından Yararlanamayan Çalışanlarımız Var”

Yapılan düzenlemeyle performans uygulamasının yerine teşvik uygulamasına geçildiğini söyleyen Durmuş, teşvik uygulamasında kapsam dışında bırakılan önemli sayıda çalışanın olduğunu söyledi.

Durmuş, “1. basamak çalışanlarının teşvik uygulamasından yararlanamaması adaletsizliğe yol açıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çalışanları ile araştırmacı kadrosundakiler de teşvik uygulamasının dışında bırakılmıştır. Kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımızın da teşvik uygulamasından yararlanması için itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.

112 acil sağlık hizmetlerinde verilen ücretin acil sağlık hizmetlerinin önemi ile kıyaslandığında çok düşük kaldığına dikkat çeken Durmuş, acil sağlık hizmetlerinin, hastanelerin özellikli birimleri ile eş değer şekilde ücretlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Durmuş, “Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında olanların ile lise mezunu çalışanların taban ücretleri arttırılmalı ve tavana takılma sorunu bu hizmet sınıflarında tavan uygulamasına son verilerek çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

 “Aile Sağlığı Çalışanlarına Reva Görülen Ücret, Hakkaniyetli Olmamıştır”

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldığını kaydeden Durmuş, “Aile hekimliği sağlıkta dönüşümün en önemli bileşenlerinden biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerine tüm dünyada büyük önem verilmektedir. Ülkemizde de atılan adımlar ilk başta bu ciddiyet ile atılmıştır. Ancak en son yapılan düzenleme ile aile sağlığı çalışanlarına reva görülen ücret sistemi, bu hizmetin değersizleştirilmesine yol açacaktır. Bu haksız uygulama bir an önce düzeltilmeli, yüzde 3 olarak uygulanan destek ve teşvik oranı sahanın gerçeklerine uygun olarak güncellenmelidir. Çünkü aile sağlığı çalışanları, esirgenen ücretlerden en az yüzde 60 daha fazlasını hastaneye geçerek kazanacaktır. Bu da aile hekimliğinde yıllardır elde edilmiş olan tecrübenin birden bire sıfırlanması demektir ki, sistemde telafisi imkânsız sorunlara yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı aile sağlığı çalışanlarına da hastanede kendi kadro eş değerlerinin almış oldukları ücretlere eş değer ücretlendirme yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Eczacılarla İlgili Yapılan Düzenleme Saha Gerçekliğinden Uzak”

Ek Ödeme Yönetmeliği’nde eczacılarla ilgili yapılan düzenlemenin saha gerçeklerinden uzak olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) çalışan eczacılara yönelik yapılan düzenlemenin gerekçesi, merkezde eczacı istihdamının gerçekleştirilememesiyle ilgilidir. Kamuda çok daha az ücret ile eczacı istihdam edilebiliyorsa merkezde çalışanlar için neden böyle bir düzenleme yaptınız? Yok, eczacılara gerçekten ihtiyaç varsa ki var, taşra da çalışan eczacılara yapılan bu haksız uygulamanın gerekçesi nedir? Bir tarafı yaparken, diğer tarafı yıkmak nedendir? Ortada çok bariz bir hata var ki bu hata bir an önce saha gerçeklerine göre yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Banka Maaş Promosyonlarının Güncellenmesi İçin Temaslarımız Sürüyor”

Banka maaş promosyonlarının güncellenmesiyle ilgili girişimler yaptıklarını da belirten Durmuş, “Gerek Memur-Sen gerek Sağlık-Sen olarak başta BDDK ve Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileriyle banka maaş promosyonları meselesi konusunda temas halindeyiz. Ülkenin ekonomik parametrelerinin göz önüne alınarak banka maaş promosyonlarının güncellenmesi ve köklü çözüm üretilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Durmuş son olarak, “Sağlık çalışanlarının ücretlerinde; Ocak ve Temmuz aylarında yapılan rutin zamlar dışında, enflasyon farkı, sabit ek ödemenin yüzde 20 artırılması ve toplu sözleşme ikramiyesinin yükselmesiyle önemli artışlar oldu. Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan son düzenleme ile de Sağlık-Sen olarak yıllardır verdiğimiz mücadelenin meyvelerini almaya başladık. Diğer kamu çalışanlarıyla kıyaslandığında sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün ücretlerinde gözle görülür artış oldu. Mücadelemiz bitmedi, sağlık sisteminde adalet tam manasıyla sağlanana, herkes hak ettiği ücretleri alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Durmuş, sonuç bildirgesinin en kısa sürede yayınlanacağını bildirdi.