Ana Sayfa Hukuk&Etik Sağlık Meslekleri Kurulunun Yetkilerinin Ölçüsüz Şekilde Artırılması Yanlıştır

Sağlık Meslekleri Kurulunun Yetkilerinin Ölçüsüz Şekilde Artırılması Yanlıştır

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 20.03.2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.

Hukuka ve demokratik toplum düzenine aykırı hükümlerin bulunduğu görülen yasa teklifinin ortak akla hürmet eden etkin bir çalışmayla gözden geçirilmesinin gerektiğine ilişkin görüşlerimizi 21.03.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık.

Teklif bugün TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülecek olup, teklifin yeniden düzenlenmesinden sonra yasalaşması için tespit ve önerilerimiz, Hukuk Müşavirimiz Av.Mustafa Güler tarafından komisyon toplantısında dile getirilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği