Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası hekim alımı

Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası hekim alımı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası için ilan metninin yayımlandı;

2023 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve
kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.