Ana Sayfa Ekonomi Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca gerçekleştirdiği sunumda 5. kez Sağlık Bakanı olarak bulunduğunu belirrti, açıklamalarından;  bakanlık bünyesinde 953’ü hastane, 8 bin aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık merkezi ile vatandaşa sağlık hizmet verildiğini ve nitelikli yatak oranımızı 12 kat arttırarak toplam yatak kapasitemizi 165 binin üstüne çıkardıklarını belirtti.

Personel sayısındaki artışa vurgu yaptı; “1 milyon 360 bin sağlık çalışanı ile sağlık ailemizi güçlendiriyor, vatandaşımıza etkili sağlık hizmeti sunmak için çabalıyoruz.

OECD ortamasını henüz yakalayamadıklarını ifade etti: “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama hala OECD’nin gerisindeyiz”

Sağlık harcamarında gelinen durum: “Küresel ekonomik duruma rağmen sağlık harcamalarımızın gayrisafi millî hasılaya oranı yüzde 5 dir.

Bakan Koca yereleşme çerçesinde gelinen noktaya da vurgu yaptı: “İlaç ve tıbbi cihaz pazarının regülasyonu ve akılcı ilaç kullanımında önemli görevler ifa etmektedir. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2022 yılında pazardaki imal ilaç oranı kutu bazında yüzde 89’a, değer bazında ise yüzde 53 seviyesine ulaşmıştır. Tıbbi cihazda ihracatımızın ithalatı karşılama oranı her yıl artarak yüzde 55’e ulaşmış durumdadır” dedi.

Bakan Koca 2023 bütçe rakamlarını da açıkladı: 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde; Bakanlığımız için 293 milyar 368 milyon lira, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 323 milyon lira, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 565 milyon lira, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına ise 511 milyon lira ödenek öngörülmüştür.”